Obvezen vpis podatka o številki ID e-računa na plačilnem navodilu od 1.10.2015 dalje

Spletno računovodstvo - Računovodstvo Vitago bodo morali od 1. 10. 2015 dalje v plačilnih navodilihza poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa obvezno vpisati podatek o ID številki e-računa.

V Uradnem listu RS, št. 51 z dne 14. 7. 2015 je bil objavljen o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (v nadaljevanju Pravilnik), ki se začne uporabljati s 1. 10. 2015.

V skladu s Pravilnikom bodo morali proračunski uporabniki od 1. 10. 2015 dalje v plačilnih navodilih (v papirni in/ali elektronski obliki) za poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa obvezno vpisati podatek o ID številki e-računa, ki jo proračunski uporabniki ob prejemu e-računa pridobijo prek spletne aplikacije (v nadaljevanju ). V primeru, da se plačilno navodilo ne bo nanašalo na poravnavo obveznosti iz naslova e-računa, morajo proračunski uporabniki v plačilno navodilo obvezno vpisati konstanto 999999999999999. Proračunskim uporabnikom so številke ID e-računov na voljo v , in sicer jih pridobijo:

  • prek zavihka »/Prejeti «, kjer so številke ID e-računov vidne v stolpcu »ID« ter v ZIP datoteki prenesenih e-računov v stolpcu »Path«;
  • prek vmesnika B2B z uporabo metode »GetReceivedInvoices«, kjer so številke ID e-računov vidne v seznamu prejetih e-računov kot podatek o »DocID«.

S 1. 10. 2015 bo UJPnet nadgrajen z možnostjo pošiljanja plačilnih navodil s podatkom o številki ID e-računa oziroma konstanti 999999999999999, in sicer:

  • pri ročnem vnosu plačilnih navodil prek UJPnet bo na vnosni maski in Evropski nalog dodano polje za vnos podatka o številki ID e-računa oziroma bo omogočen samodejni zapis konstante 999999999999999, v primeru, ko se plačilno ne nanaša na poravnavo obveznosti iz naslova e-računa;
  • pri uvažanju datotek s plačilnimi navodili prek UJPnet oziroma pri pošiljanju datotek s plačilnimi navodili prek UJPnet z uporabo vmesnika B2B morajo datoteke s plačilnimi navodili (ISO 20022 xml) v polju/znački <InstrForDbtrAgt> (ISO indeks 2.85) vsebovati obvezen podatek o številki ID e-računa oziroma konstanto 99999999999999, kadar se plačilno navodilo ne nanaša na poravnavo obveznosti iz naslova e-računa.

Nova verzija Strukture elektronske oblike plačilnih navodil, plačilnih navodil za SEPA direktno obremenitev, izpiskov o prometu in stanju, delnih izpisov, obrestnih listov, in PCP poročil, poročil o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov ter na računih diplomatsko-konzularnih predstavništev, verzija 0.8 je objavljena na spletni strani MF.

Vir: MF

Sorodni članki: