Potrebni podatki za izvršbo

obrazecNemalokrat se v praksi pripeti, da je na podlagi verodostojne listine onemogočena ali otežena, če ne razpolaga z zadostnimi podatki dolžnika. Za uspešno izvršbo poskrbite, da boste imeli naslednje podatke, ki so določeni v 16. a členu Zakona o izvržbi in zavarovanju:

(Identifikacijski podatki o dolžniku in upniku)

Identifikacijski podatki o dolžniku in upniku, ki je , so:
1. osebno ime in naslov prebivališča ter
2. datum rojstva ali EMŠO ali davčna številka ali drug isti povezovalni znak ali drug ustrezen identifikacijski podatek.

Identifikacijski podatki o dolžniku in upniku, ki je , so:
1. ali ime, sedež in poslovni naslov ter
2. matična ali davčna številka.

Identifikacijski podatki o dolžniku in upniku, ki je ali zasebnik, so:
1. osebno ime, firma, sedež in poslovni naslov ter
2. matična ali davčna številka.

Vir: Zakon o izvršbi in zavarovanju – neuradno prečiščeno besedilo (ZIZ-NPB9)

Sorodni članki: