Nova spletna storitev za zavarovane osebe – vpogled v moje podatke o izdatkih za zdravstvene storitve

Spletno računovodstvo - E-računovodstvo je septembra 2015 uvedel novo spletno storitev, ki omogoča zavarovanim osebam na spletu o izdatkih za zdravstvene , ki so bile osebi opravljene v breme obveznega in dopolnilnega zdravstvenega .

Storitev omogoča varen vpogled v naslednje podatke:

 • o osebi,
 • o zdravstvenem zavarovanju in zavezancu za prispevek,
 • o statusu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
 • o listinah za tujino (EU-KZZ in druge),
 • o izdanih zdravilih na recept,
 • o prejetih medicinskih pripomočkih in
 • o izbranih osebnih zdravnikih.

Za vpogled potrebujete digitalno potrdilo za fizične osebe enega od izdajateljev:

 • Ministrstvo za javno upravo (SIGEN-CA) ali
 • Nova ljubljanska banka d.d. (AC NLB) ali
 • Pošta Slovenije d.o.o. (POŠTA®CA) ali
 • Halcom Informatika d.o.o. (Halcom-CA) ali
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS-CA) – digitalno potrdilo, ki se nahaja na karticah zdravstvenega zavarovanja, izdanih od leta 2009 naprej (dodatno potrebujete čitalnik pametnih kartic in geslo (PIN) za dostop do osebnega digitalnega potrdila na kartici (podrobna navodila so objavljena spodaj).

Vpogled v moje podatke (po uspešnem vstopu v varovane izberite v rdečem, levem menuju poglavje “Zdravstvene storitve”)

Podrobna tehnična navodila za uporabo storitve »Vpogled v moje podatke«.

Vir: ZZZS

Sorodni članki: