Proračun (države in občin)

Proračun je normativni akt, s katerim država ali občina izkazuje vse prejemke in izdatke za financiranje javne porabe v okviru proračunskega leta. Proračun ureja upravljanje in uporabo finančnega premoženja, vseh prejemkov in izdatkov v proračunskem letu, naložb finančnih virov v druge oblike premoženja in upravljanje z javnim dolgom države in občin.

Proračun sprejema najvišji organ oblasti. Na državni ravni je to Državni zbor, v lokalni skupnosti pa sprejema proračun občinski svet. Za spremljanje smotrnosti in …

Preberi do konca - Proračun (države in občin)

Sistem javnih financ

Javne finance zajemajo celotno strukturo instrumentov in odnosov, ki urejajo javno financiranje iz proračunskih sredstev. Javnofinančni tokovi zajemajo štiri blagajne javnih financ, ki tvorijo globalno bilanco javnih financ države.

Te štiri blagajne so;

  • državni proračun,
  • občinski proračuni,
  • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije in
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.

Vse štiri blagajne skupaj potrošijo skoraj polovico ustvarjenega bruto družbenega proizvoda. Ta sredstva oblastveni organi zagotovijo s predpisovanjem davkov in drugih obveznih dajatev.

Državni in

Preberi do konca - Sistem javnih financ
1 16 17 18