Število brezposelnih se še naprej znižuje

nezaposlenKonec julija je bilo registriranih 109.557 brezposelnih, kar je 7 % manj kot julija 2014. V prvih sedmih mesecih letos se je zaposlilo 45.965 brezposelnih.

se znižuje tudi med mladimi. Konec julija 2015 je bilo registriranih brezposelnih 24.770 oseb v starosti od 15 do 29 let, kar je za 3.351 oseb oz. 11,9 % manj kot julija 2014.

V prvih sedmih mesecih letos se je na zavod prijavilo 6,9 % manj brezposelnih in kar 17,2 % manj iskalcev prve zaposlitve (ki so predvsem mladi) kot lani v tem času. Na to vplivajo boljše razmere na trgu dela, ki omogočajo več prehodov mladih iz izobraževanja v . Po mnenju ministrstva je to tudi  posledica sprememb pri študentskem delu (manjša razlika v ceni dela med redno zaposlitvijo in zaposlitvijo študenta). Vpliv na manj brezposelnih mladih v evidenci brezposelnih pa ima vsekakor tudi izvajanje programa Jamstvo za mlade –  okrepljeno svetovalno delo z mladimi in z namenom njihove zaposlitve in več vključitev mladih v programe aktivne politike zaposlovanja (APZ).

Ukrepi APZ so v skladu z Jamstvom za mlade namreč namenjeni predvsem mladim. V prvih sedmih mesecih letos je bilo v programe APZ vključenih kar 42 % mladih v starosti do 29 let.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in

Sorodni članki: