Minimalna plača od 1. avgusta 2009

informatorNa podlagi 2. člena Zakona o določitvi minimalne plače (ZDPM, Uradni list RS, št. 114/06 in 36/08), minister, pristojen za delo, objavlja

Z N E S E K   M I N I M A L N E   P L A Č E

za delo s polnim delovnim časom od 1. avgusta 2009 znaša 597,43 EUR.

Vir: Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31.7.2009

Sorodni članki: