Objavljen razpis za 100 pripravnikov s področja socialnega varstva

studentiV teh dneh je bil objavljen “Spodbujanje pripravništev”, ki je namenjen zaposlitvi 100 pripravnikov s področja socialnega varstva. Za izvedbo javnega razpisa oziroma za predvidoma 100 pripravnikov je namenjenih 1.676.443,00 evrov iz Evropskega socialnega sklada in proračuna RS.

Gre za drugi javni razpis namenjen zaposlovanju mladih v okviru izvajanja evropske kohezijske politike 2014 – 2020. Konec novembra je bilo objavljeno tudi Prvi izziv, ki omogoča zaposlitev 2.859 mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije.

Cilj javnega razpisa »Spodbujanje pripravništva« je izbrati projekte prijaviteljev, ki bodo skupno izvedli največ 100 zaposlitev iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov.

Gre za mlade do vključno 29. leta starosti, ki so prvi na področju socialnega varstva, ki iščejo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje Zakona o socialnem varstvu, in sicer za obdobje največ 12 mesecev. Ključni namen je pridobivanje in krepitev njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, s ciljem, da opravijo in strokovni izpit, ki predstavlja zakonski pogoj za zaposlitev na področju socialnega varstva.

Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za čas opravljanja pripravništva z delodajalcem v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, praviloma za polni delovni čas.
Namen zaposlitve pripravnikov je tudi krepitev socialnovarstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov.

Razpis je objavljen na spletni strani Socialne zbornice:
http://www.szslo.si <http://www.szslo.si/>  oziroma na
http://www.szslo.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo.htm.

Vir: MDDSZ

Sorodni članki: