Poseben program javnih del, namenjen pomoči pri obvladovanju migracijskih tokov

DDSZ je v sodelovanju z Zavodom RS za in Upravo RS za zaščito in reševanje pripravilo javnih del z nazivom “Pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov”.

V se bodo lahko vključevale . Prednost pri vključevanju bodo imele , starejše od 50 let ter prostovoljci, ki že opravljajo prostovoljska dela v sprejemnih in nastanitvenih centrih in so kot   prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ.

Udeleženci teh javnih del bodo izvajali koordinativne naloge in naloge vezane na pomoč pri čiščenju in urejanju ter na pomoč humanitarnim organizacijam pri razdeljevanju hrane in drugega materiala v sprejemnih in nastanitvenih centrih. Prve brezposelne bo v ta program zavod predvidoma začel napotovati konec tega tedna ali najkasneje v začetku prihodnjega tedna. Skupaj naj bi na ta način zagotovili 260 javnih delavcev.

Program javnih del, namenjen pomoči pri obvladovanju migracijskih tokov, se bo izvajal v obdobju od novembra 2015 do konca decembra 2015.

Udeleženci programa javnih del, ki bo namenjen pomoči pri obvladovanju migracijskih tokov, bodo v skladu z določbami 52. člena Zakona o trgu dela (enako kot vsi udeleženci katerega koli programa javnih del)  upravičeni do , izražene v deležu od minimalne po ravneh izobrazbe, za prehrano in prevoza na in z dela.

Višina plače, izražene v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe:

  • za I. raven izobrazbe oziroma usposobljenosti 80 odstotkov minimalne plače;
  • za II. raven izobrazbe oziroma usposobljenosti 85 odstotkov minimalne plače;
  • za III. raven strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti 90 odstotkov minimalne plače;
  • za IV. raven strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti 95 odstotkov minimalne plače;
  • za V. raven strokovne in splošne izobrazbe oziroma usposobljenosti 100 odstotkov minimalne plače;
  • za VI. raven strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti 110 odstotkov minimalne plače;
  • za VII. raven strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti 120 odstotkov minimalne plače.

Udeleženci programa bodo upravičeni tudi do dodatka za posebne obremenitve pri delu, neugodnega vpliva okolja, nevarnosti in za delo v delovnem času, ki je za udeleženca manj ugoden. Napoteni bodo tudi na ustrezno cepljenje.

Vir: MDDSZ

Sorodni članki: