Tudi Zavod RS za zaposlovanje se pridružuje pomoči, namenjeni beguncem.

Mnogi Slovenci so se že aktivirali kot prostovoljci. V kolikor tudi vam ni vseeno se lahko prostovoljsko angažirate v zbirnih in nastanitvenih centrih pod okriljem Slovenske filantropije. Prostovoljci morajo biti fleksibilni ljudje, ki znajo delati v timu in po navodilih koordinatorja ter imajo čut za sočloveka.  Vsi  prostovoljci se bodo predhodno udeležili usposabljanja in poskusnega dela na terenu. Na podlagi ocene koordinatorja se bo podpisal dogovor o prostovoljskem delu. Na podlagi dogovora se vsem prejemnikom socialne pomoči, ki so delovno aktivni, zviša .

Dela, ki jih boste prostovoljsko opravljali so odvisna od posameznega zbirnega centra in potekajo po navodilih koordinatorja in civilne zaščite. Dela obsegajo: pomoč pri nastanitvi beguncev, pomoč pri delitvi hrane, razdeljevanje oblačil, pomoč pri čiščenju, spremljanje beguncev do zdravstvene službe.
Vsi zainteresirani se lahko prijavite na spletni strani Slovenske filantropije. Za dodatne informacije pokličite: 051 315 162. Slovenska filantropija bo vse prijavljene obvestila o terminih usposabljanj, ki bodo predvidoma prve dni novembra.

Na Zavodu pa pripravljamo poseben , s katerim se bomo pridružili nudenju pomoči beguncem.

Vir: ZRSZ

Sorodni članki: