Znani kandidati za predsednika GZS

Gospodarska zbornica Slovenije je prejela tri kandidature za predsednika oz. predsednico za naslednje dvoletno mandatno obdobje.

Vse prejete kandidature izpolnjujejo pogoje, določene v Statutu GZS in Pravilniku o volitvah organov GZS.

Kandidati so:

  • Mag. Stojan BINDER, direktor SINET, d.o.o.
  • Mirko POŽAR, direktor MIPO, d.o.o.
  • Dr. Mariana REBERNIK, direktorica ATOTECH SLOVENIJA, d.d.

Življenjepisi kandidatov bodo objavljeni na Gospodarskem portalu.

Kandidati bodo pripravili svoj program oz. vizijo delovanja GZS, ki bo članicam in članom skupščine posredovana tako, da se bodo lahko pred volitvami z njo seznanili.

Svoj pogled na nadaljnji razvoj GZS bodo predstavili na volilni Skupščini GZS, v sredo, 25. maja. Na sami seji bo po pravilniku možna tudi razširitev liste kandidatov, če bo novega kandidata z njegovim soglasjem predlagalo vsaj deset članov skupščine.

Novi predsednik GZS bo 25. maja na Skupščini GZS izvoljen za obdobje dveh let. Po preteku tega mandata bo lahko ponovno izvoljen za predsednika GZS.

Dodatne informacije: mag. Tajda Pelicon, Služba za strateško komuniciranje, 01 5898 136

Avtor: GZS

Sorodni članki: