Odajanje plovil v podnajem – dovoljenost revizije

sodisce RSOdločba: Sklep X Ips 701/2007
Odločba 2: Sodba UPRS U 472/2006
Oddelek: Upravni oddelek
Datum seje senata: 20.05.2010
Področje:    DAVKI – UPRAVNI SPOR
Institut: davek na dodano vrednost – oprostitev plačila DDV – dovoljenost revizije – pomembno pravno vprašanje – že rešeno vprašanje – praksa Vrhovnega sodišča
Zveza: ZDDV člen 31, 31/2-2. ZUS-1 člen 83, 83/2-2.

JEDRO:
Revizija se ne dovoli, če je o pravnem vprašanju, ki je bistveno za odločitev, Vrhovno sodišče že odločalo, izpodbijana sodba pa od …

Preberi do konca - Odajanje plovil v podnajem – dovoljenost revizije

Računovodski opomnik za 31.05.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih obveznosti:


  • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
  • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
  • Sprememba predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2011 (s.p.-ji) med davčnim letom
  • Sprememba akontacije DDPO za leto 2011 med davčnim letom
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
  • Poročanje pravnih oseb o izplačanih bruto plačah –
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 31.05.2011

Davčna obravnava spletnega oglaševanja

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec prosi za pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo prihodkov iz naslova spletnega oglaševanja. Za posamezne primere navaja vprašanja, ki jih na kratko povzemamo in nanje odgovarjamo:

Primer št. 1:
Fizična oseba je lastnik in upravljavec spletne strani, na kateri prikazuje oglase ene izmed oglaševalskih mrež (v nadaljevanju založnik). Oglaševalska mreža je podjetje, ki združuje spletne strani različnih založnikov, ki želijo na svojih spletnih straneh prikazovati spletne oglase, pri tem pa se ne želijo ukvarjati s trženjem oglasnega prostora in

Preberi do konca - Davčna obravnava spletnega oglaševanja

Izvajanje 66.a člena ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV nadaljevanju v zvezi z izvajanjem 66.a člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) navajamo konkretne primere glede uveljavljanja odbitka DDV pri neplačanih računih.

Primer 1:

  • račun prejet 18. 3., valuta plačila 26. 3.,
  • nastanek zamude 27. 3.,
  • prvi krog pobota 15. 4.

Če davčni zavezanec neporavnano obveznost prijavi v prvi krog pobota, ima pravico do odbitka DDV v obračunu za mesec marec.

Če davčni zavezanec neporavnane obveznosti …

Preberi do konca - Izvajanje 66.a člena ZDDV-1

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3)

27.05.2011 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih KNLB.

Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 9.000.000 EUR

Razpisnik:
Ministrstvo za gospodarstvo

Rok:
Razpis je odprt …

Preberi do konca - Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3)

Povprečne mesečne plače, Slovenija, marec 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna neto plača za marec 2011 je bila za 1,8 odstotka višja od plače za februar 2011.

Povprečna mesečna plača za marec 2011 višja od plače za februar 2011
Povprečna mesečna neto plača za marec 2011 je (po podatkih, pridobljenih s statističnim raziskovanjem Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah) znašala 987,03 EUR, torej je bila od povprečne mesečne neto plače za februar 2011 višja za 1,8 %. V prvem četrtletju letošnjega leta je bila povprečna mesečna …

Preberi do konca - Povprečne mesečne plače, Slovenija, marec 2011
1 2 3 6