Gospodarska zbornica Slovenije ponovno poziva k sprejemu Zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 še pred koncem leta 2011

za leto 2012 mora biti sprejet še letos, če ga hočemo uveljaviti 1. 1. 2012. Uveljavitev zakona za nazaj je namreč v nasprotju z ustavo. Sprejem tega zakona je nujen, ker bi razbremenil proračun za 300 milijonov evrov letno. Hkrati s tem pa bi Slovenija mednarodnim finančnim trgom in Bruslju poslala sporočilo, da so socialni partnerji in politični odločevalci pripravljeni sprejemati nujne sistemske ukrepe ter kompromise in odločitve, ki so nujne za strukturne .

Tako mednarodna kot domača finančna situacija je skrajno zaskrbljujoča. Gospodarstvo nujno potrebuje nove finančne vire, do katerih pa vse težje pride. Obveznice RS so presegle 7-odstotni donos, znižuje se bonitetna ocena Slovenije, javni dolg hitro narašča, še vedno je prisoten močan kreditni krč. V primeru, da intervencijski zakon ne bo sprejet še letos, bo to dodatno poslabšalo bonitetno oceno Slovenije, njen dostop do sredstev na mednarodnih finančnih trgih bo še dražji ali celo povsem onemogočen. To se ne sme zgoditi.

Sprejemu intervencijskega zakona morajo nujno slediti strukturne reforme (pokojninska, zdravstvena, delovnopravna …). Gospodarska zbornica Slovenije v svojem pozivu, ki ga je predstavila na letošnjem Vrhu slovenskega gospodarstva, navaja 7 prioritet in 14 zakonov za leto 2012. Na prvem mestu med prioritetami so vzdržne javne finance in strukturne reforme in sprejem oz. sprememba s tem povezanih zakonov. Poleg Zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 so to še Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Avtor: Gospodarska zbornica Slovenije

Sorodni članki: