Davčne počitnice in davčni paradiž

(ang. tax holidays) so obdobja delnih ali popolnih davčnih oprostitev. Tak status imajo običajno nove ali razvojno pomembne dejavnosti.

Pojem (ang. tax heaven) označuje državo ali regijo, katere najpomembnejše značilnosti so:

  • nizke davčne stopnje najpomembnejših davkov,
  • dosledno spoštovanje bančne in poslovne tajnosti,
  • zelo ohlapen nadzor nad deviznimi transakcijami,
  • njeno zavračanje sodelovanja s tujimi davčnimi službami,
  • odlična komunikacijska infrastruktura,
  • ugled zanesljivega finančnega središča.

Taka država več kot izdatno nadomesti davčne olajšave pri najpomembnejših davkih z različnimi ustanovitvenimi ali letnimi registracijskimi pristojbinami za pravne osebe in krajevnimi taksami za tuje fizične osebe.

Sorodni članki: