Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

Cilj javnega razpisa je spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve.

Slovenija se je v Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012-2016 zavezala k trajnostnemu razvoju turizma kot temeljni razvojni paradigmi – s tem je trajnostni razvoj prepoznala kot razvojno usmeritev celotnega slovenskega turizma in vzpostavila institucionalni okvir, ki podpira prizadevanja pristojnih organov za sprejemanje razvojnih ukrepov v to smer.

Namen javnega razpisa je spodbuditi pravne in , in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka.

Predmet razpisa je uvajanja in implementacije mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Bio Hotels, Znaka za okolje EU (EU Ecolabel), Green Globe, Green Key, Travellife in TourCert.

Upravičeni so naslednji stroški:

  1. svetovalne storitve na področju ekološkega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega znaka,
  2. izvajanje promocije turistične ponudbe ponudnika, ki je pridobil okoljski znak za turistične nastanitve,
  3. stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski znak.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvajanja in implementacije okoljskega znaka za turistične nastanitve.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 28.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za in tehnologijo

Rok: Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 30. 5. 2016, drugo pa 8. 9. 2016. V primeru, da sredstva na zadnjem odpiranju ne bodo porabljena v celoti, lahko ministrstvo določi še dodaten datum odpiranja vlog. Datumi odpiranja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: http://www.mgrt.gov.si/.

Dodatne informacije: Dodatne informacije in dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve prijavitelja, poslane po elektronski pošti na naslov: irena.milinkovic@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS dostopna na spletni na spletni strani ministrstva: http://www.mgrt.gov.si/ pod rubriko .

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 29. 4. 2016, Stran: 981

Sorodni članki: