Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.000.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50 % skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme-osnovnih sredstev,
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Krediti niso namenjeni poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih kreditov.

Krediti niso namenjeni financiranju obratnih sredstev.

Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na se lahko prijavijo samostojni podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o., , torej – so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino,
  • ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje velike gospodarske družbe po določbah Zakona o gospodarskih družbah,
  • imajo sedež dejavnosti na območju občin Litija, , , Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.

V skladu s ”Pravili delovanja GSZ” in ”Pravicami ter obveznostmi članov GSZ” članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RCR pri odobritvi garancije.

Razpisnik: Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do okvirno 15. 12. 2013.

Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke najmanj enkrat mesečno.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR, Tel: (03) 566-05-04, (03) 566-05-05, (03) 566-05-06.

Razpisna dokumentacija: Vlogo za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36.

Vloge lahko prosilcem posredujejo tudi preko e-pošte.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 7. 6. 2013, Stran: 1764

Sorodni članki: