Trimov natečaj za mlade raziskovalce

Trimov že 11. leto zapored izziva mlade raziskovalce

Trimov natečaj spodbuja inovativnost in kreativnost mladih raziskovalcev ter povečuje sodelovanje med gospodarsko in akademsko javno sfero.

iz 15-ih evropskih držav lahko na natečaj, ki ga že tradicionalno razpisuje družba Trimo, prijavijo diplomske, specialistične in magistrske naloge ter doktorske disertacije.

Na natečaju lahko sodelujejo znanstvena dela s področij arhitekture, industrijskega oblikovanja,gradbeništva, strojništva, kemije, prava, informatike, ekonomije in menedžmenta, elektrotehnike in razvoja zaposlenih.

Komisija za raziskovalno delo Trimo bo prejeta dela predala v recenzijo strokovnjakom za posamezna področja in skupaj z njimi ocenila ter nagradila najboljša. Nagrajenci bodo prejeli denarno nagrado, povzetek njihovega dela pa bo objavljen v zborniku Trimovih raziskovalnih nagrad.

Obravnavana bodo tista dela, ki upoštevajo najsodobnejše dosežke znanosti ter nove pristope in rešitve, ki jih Trimo lahko uporabi v praksi in katerih rezultati lahko pomembno prispevajo k nadaljnjim uspehom podjetja.

Prijave: Kandidati se prijavijo tako, da izpolnijo prijavnico, ki je objavljena na tej spletni strani ter originalno vezano delo v roku pošljejo ali osebno vročijo do 18. marca 2012 na naslov: Trimo, d. d., Komisija za raziskovalno delo, Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije naj kandidati pišejo na e-naslov: award@trimo.si.

Vir: Trimo, d.d., 31.1.2012, www.trimo-researchawards.com

Sorodni članki: