V Nemčijo tudi na sever in območje nekdanje DDR

nemčijaČeprav Slovenija v zadnjih letih na nemškem trgu ustvari več kot 20 odstotkov celotnega izvoza blaga, je priložnosti še precej.

Slovenski je vezan predvsem na južne in osrednje zvezne dežele, precej manj pa je Slovenija oziroma naše gospodarstvo znano na severnem in vzhodnem delu države. To je sicer večinoma povezano s sestavo slovenskih podjetij, ki izvažajo v Nemčijo. Daleč najpomembnejši so namreč proizvajalci komponent in posameznih sklopov za avtomobilsko industrijo. Ob tem so pomemben del v izvozu tudi industrijski izdelki s področja kemijske, kovinskopredelovalne in elektrotehnične industrije, ki je najmočnejša prav v južnih in osrednjih predelih Nemčije.

Slovenska podjetja so v prvih sedmih mesecih letos v Nemčijo izvozila za nekaj več kot 2,7 milijarde evrov blaga, kar je v primerjavi z istim obdobjem lani 5,2 odstotka več.

Tudi na sever in območje nekdanje DDR

Čeprav v slovenskem izvozu na prevladujejo polizdelki, so pomemben del tudi izdelki za potrošniški trg, predvsem s področja gospodinjskih aparatov, farmacije in stavbnega pohištva.

Proizvajalci iz omenjenih panog vse pogosteje priložnosti iščejo v severnih zveznih deželah in na območju nekdanje DDR. Pri tem se pogosto spopadajo s težavami zaradi neprepoznavnosti naše države in gospodarstva, kar pogosto vpliva tudi na manjše zaupanje v slovenske izdelke.

Tam, kjer podjetja poslujejo že dlje časa in so si ustvarila določen ugled, veljajo za zanesljive partnerje, slovenski izdelki pa večinoma za kakovostne in cenovno konkurenčne.

Predstavitve po nemških zveznih deželah

Gospodarska zbornica Slovenije se povezuje z različnimi regionalnimi zbornicami in panožnimi združenji oziroma z grozdi, ki so v Nemčiji pomemben vir informacij in dobrodošla pomoč pri povezovanju podjetij. V prvi polovici prihodnjega leta načrtujejo v okviru tako imenovanega road showa po nemških zveznih deželah dve regionalni predstavitvi slovenskega gospodarstva morebitnim nemškim partnerjem in sektorsko delegacijo, namenjeno predvsem tehnološkemu povezovanju slovenskih in nemških podjetij. Pripravljajo tudi nabor naložbenih priložnosti v manjših in srednjih slovenskih podjetjih, ki bi jih radi predstavili potencialnim nemškim vlagateljem. Večina dejavnosti pa bo povezana z željami posameznih podjetij in njihovimi prizadevanji za krepitev poslovanja na nemškem trgu.

Vir: www.izvozniki.si, 23.10.2014, Avtor: Sabina Petrov

Sorodni članki: