Delovni dnevi, prazniki in ure v letu 2010

V spodnji tabeli so podatki, ki jih potrebujemo za : število delovnih dni in praznikov ter delovna obveznost v urah po posameznih mesecih.

Mesec

Delovniki

Skupaj dni

Ur na mesec

Januar 20 1 21 168
Februar 19 1 20 160
Marec 23 0 23 184
April 20 2 22 176
Maj 21 0 21 168
Junij 21 1 22 176
Julij 22 0 22 176
Avgust 22 0 22 176
September 22 0 22 176
Oktober 21 0 21 168
November 21 1 22 176
December 23 0 23 184
Skupaj 255 6 261 2088

Sorodni članki: