Izbira pravega računovodskega partnerja

Dostikrat sem bil priča razgovorom bodočih ali že uveljavljenih podjetnikov o zadovoljstvu z njihovim računovodskim servisom, ali pa razgovorom, za kateri se bodo odločili. Vendar se jih dosti ne zaveda, kako pomembne so računovodske funkcije v podjetju. V svoji praksi se srečujemo z različnimi ljudmi in prav toliko različnimi pogledi na izbiro računovodskega partnerja. Veliko jih ima za nepotreben strošek, vse več pa se jih zaveda pomembnosti računovodskih podatkov za poslovanje njihovega podjetja. In na osnovi teh pogledov, se podjetniki tudi odločajo s kakšnim računovodskih servisom bodo sodelovali, kakšne informacije bodo potrebovali in konec koncev, koliko so v takšne storitve pripravljeni investirati.

Vsem, ki si želijo urejenega poslovanja, ažurnih informacij, učinkovite informacijske komunikacije in nenazadnje kvalitetnega davčnega svetovanja svetujemo, naj si ne izberejo najcenejšega ponudnika tovrstnih storitev na trgu, saj bodo takšno odločitev, če ne prej, obžalovali ob prvem obisku davčnega inšpektorja.

V mikro in malih podjetjih, ter pri samostojnih podjetnikih dajejo največji poudarek na , saj je le to po zakonu obvezno, medtem ko so računovodska načrtovanja in analiziranja stvar ambicij, želja in profesoinalnosti vsakega posameznega podjetja. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki morajo v okviru svojega računovodstva oziroma knjigovodstva voditi poslovne knjige in le-te enkrat letno zaključiti skladno z zakonom o gospodarskih družbah, slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Na podlagi svojih knjigovodskih listin morajo pripraviti letno poročilo, nato pa te podatke poslati na AJPES v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta (ki se navadno sklada s koledarskim letom).

Vsak, ki se spušča v podjetniške vode, se najprej seznani s temi osnovnimi knjigovodskimi zahtevami in zakonskimi določbami, ter knjigovodstvo zaupa najcenejšemu ponudniku računovodskih storitev na trgu, ali pa, ne tako poredko, prijazni najcenejši znanki ali znancu, ki vsaj malo ve in z veseljem ob plači ali pokojnini zasluži še kakšen evro. Vendar takšne in podobne ideje odsvetujemo vsakemu, ki želi zgraditi uspešen, urejen in predvsem donosen posel, saj računovodstvo še zdaleč ni samo golo knjigovodstvo  in oddajanje davčnih izkazov (tudi to mora seveda biti zakonsko pravilno). Takšnega podjetnika lahko že ob prvem obisku davčnega inšpektorja pošteno zaboli glava, da ne omenjamo visokih kazni za nepravilno obdelano dokumentacijo.
Tu lahko strokovni in sposobni računovodski servis podjetniku prihrani veliko denarja, četudi je podjetnikova mesečna investicija nekoliko višja. Zaradi dobrega strokovnega znanja, poznavanja zakonodaje in iz nje izhajajočih danih možnosti, lahko dober in sodoben računovodski servis podjetniku naložbo v večkratno povrne, kakor mu lahko na drugi strani amaterski računovodja cenovno ugodno naložbo spremeni v katastrofo oziroma nepotrebno denarno kazen.

Dobro je tudi vedeti, da računovodski servis ki stori napako, zanjo ne odgovarja in lahko svoje nekvalitetne storitve tudi po ugotovitvi nestrokovnosti mirno ponuja naprej. Podjetnik sicer lahko proti računovodskemu servisu vloži civilno tožbo, kjer mora napako dokazati, vendar je sodna praksa na tem področju pri nas še zelo skromna, oziroma jo skorajda ni. Seveda si finančno prikrajšan podjetnik, ki je plačal kazen, odvetnika tudi težko privošči.

Pri izbiri računovodskega partnerja je torej potrebno biti izredno pazljiv. Bolj na mestu, kot je vprašanje o ceni, so vprašanja o tem, kakšno izobrazbo imajo zaposleni v računovodskem servisu, s čim dokazujejo svojo strokovnost, kakšne so odločbe o davčnih pregledih njihovih strank, ali sledijo zakonodaji, kakšne programe za obdelovanje podatkov uporabljajo, kako urejajo poslovne knjige, kako hitro obveščajo svoje stranke o zakonskih spremembah, na kakšen način komunicirajo s svojimi strankami, kako prilagodljivi so glede delovnega časa in urgiranja na nujne zadeve in nenazadnje kakšne ponujajo na enem mestu.

Pa povejmo še nekaj na temo dodatnih, komplementarnih storitvah, ki jih lahko podjetnik izkoristi v sodobnem računovodskem servisu. je skupek mnogih dejavnosti, znanj in aktivnosti. Kdor je podjetnik ve, da se njegov delovni dan ne konča ob koncu delovnega časa njegovega podjetja, temveč ga obveznosti, ali bolje rečeno podjetniške aktivnosti spremljajo tudi v njegovem prostem času. Te aktivnosti so od poslovnega načrtovanja, skrbi za proizvodnjo, nabavo, financiranja, kadrovskih zadev, trženja in ostalih managerskih funkcij, in še bi lahko naštevali. Nekateri vse funkcije opravljajo sami, saj se jim pri odločitvi za outsourcing določenih funkcij zdijo stroški, glede na pričakovane rezultate, previsoki. Tu jim v sodobnem, partnerskem računovodstvu lahko pridemo nasproti, saj jim na osnovi poznavanja njihove dejavnosti optimalno svetujemo in s tem ponudimo sklop dopolnjujočih storitev, ki zagotovo dajo pričakovane rezultate. Tudi pri ceni teh storitev lahko podjetnik ogromno privarčuje, saj je kot cenjeni partner takšnega servisa upravičen do precejšnih popustov. In le od podjetnika je potem odvisno, v kolikšni meri bo takšne komplementarne storitve tudi uporabil. Je pa to, že glede na pridobljeno zaupanje, optimalna odločitev in dobra investicija. Na računovodskem servisu pa seveda je, da o obstoječih in novih storitvah svoje partnerje tudi ažurno obvešča in jim s tem daje nove spodbude in nov elan, kar je v času recesije še kako dobrodošlo.

Zatorej, previdno in preudarno pri odločanju glede računovodskega partnerja.

Sorodni članki: