Cenovne prožnosti in njihova uporaba v praksi

27.02.2009 0

Cenovna prožnost (elastičnost) povpraševanja

V današnjem prispevku so bomo natančneje pogledali odzive potrošniškega povpraševanja na spremembe cene.
Cenovna prožnost (elastičnost) povpraševanja (včasih ji preprosto pravimo cenovna prožnost) meri, kako močno se spremeni količina povpraševanja po dobrini, ko se spremeni njena cena. Natančna opredelitev cenovne prožnosti pravi, da je odstotna sprememba količine povpraševanja, deljena z odstotno spremembo cene.

Cenovna prožnost ali občutljivost na spremembe cene se pri posameznih dobrinah zelo razlikuje. Ko je cenovna prožnost (elastičnost) dobrine visoka, pravimo, da …

Preberi do konca - Cenovne prožnosti in njihova uporaba v praksi

Izdajanje računov s strani tretje osebe in DDV evidence

Davčni organ pojasnjuje, da lahko družba A lahko izda en račun, na katerem zaračuna dobavo svojega blaga in dobavo blaga, ki jo zaračuna v imenu in za račun družbe B.

Obveznost izdajanja računov ureja 81. člen Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07). Ta določa, da mora vsak davčni zavezanec zagotoviti, da je za dobave blaga ali storitev izdan račun. Račun izda davčni zavezanec, lahko pa ga izda tudi kupec blaga …

Preberi do konca - Izdajanje računov s strani tretje osebe in DDV evidence

Elektronsko računovodstvo – storitev na daljavo, pa vendarle tako blizu

V današnjem, informacijskem času se vse bolj uveljavlja elektronsko poslovanje, ki izpodriva tradicionalne načine. Pri poslovanju sta čedalje pomembnejša hitrost pretoka podatkov oziroma informacij in njihovo enostavnejše vključevanje v poslovne procese. Po vsem svetu se tako vse bolj uveljavlja elektronski način poslovanja podjetja. Uveljavljanje informacijske tehnologije in uvajanje elektronskega poslovanja omogočata podjetjem in celotnemu gospodarstvu zmanjševanje stroškov poslovanja, pridobivanje novih prihodkov in izboljšanje odzivnega časa pri izvajanju poslovnih procesov.

E-računovodstvo

V računovodstvu se najbolj izrazijo vsake zakonske …

Preberi do konca - Elektronsko računovodstvo – storitev na daljavo, pa vendarle tako blizu

Opomnik za oddaje napovedi

24.02.2009 0

Naj vas opomnimo, v kolikor ste zavezanec za oddajo določene napovedi, da se 2. marca 2009 izteče rok za vložitev naslednjih napovedi:

  • Napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu 2008,
  • Napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2008,
  • Napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za
Preberi do konca - Opomnik za oddaje napovedi

Zavezanec ali nezavezanec za DDV

Vsakemu, ki razmišlja o tem, da bi se podal v podjetniške vrste, se poraja vprašanje o sistemu DDV. O tem, kako in kdaj se vključiti in tudi kaj to pomeni za njegovo dejavnost.

V Republiki Sloveniji ločimo obvezno in prostovoljno vključitev v sistem DDV. Podjetnik se lahko že na začetku poslovanja odloči o prostovoljni vključitvi v sistem DDV, vsekakor pa je ob večjem prometu (ko znesek obdavčljivega prometa preseže 25.000,00 EUR) k temu zakonsko zavezan.

Veliko …

Preberi do konca - Zavezanec ali nezavezanec za DDV

Javni razpis spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas

22.02.2009 0

V uradnem listu RS, št. 7, z dne 30.01.2009 je bil objavljen Javni razpis spodbujanja zaposlovanja za krajši delovni čas, kar je spodbudno tako z vidika brezposelnih, kot tudi mobilnosti delovne sile.

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb s pomočjo subvencije za zaposlitev za krajši delovni čas pri tržnih delodajalcih.

Ciljna skupina so brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb Zavoda RS za zaposlovanje.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 400 brezposelnih oseb, od tega …

Preberi do konca - Javni razpis spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas
1 2 3 5