Kako bo z davčnimi blagajnami in kaj bo z vezanimi knjigami računov?

davcna_blagajnaZ novim letom bodo v uporabi tako imenovane . Sistem bo obvezen za vse zavezance, ki so po zakonu o DDV zavezani k izdajanju gotovinskih računov. Uradno bo začetek obdobja davčnih blagajn 2. 1. 2016, mogoče pa jih bo uporabljati že od 1. 12. 2015 naprej.

Sprejet je sistem, v katerem bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Finančna uprava bo potrdila in shranila podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Celoten postopek se bo izvedel avtomatsko preko interneta in naj bi trajal do dve sekundi. V primeru, da internetna povezava konstantno ne bo mogoča (npr. gorske koče,…), bo potrebno pridobiti potrdilo, ki bo dovoljevalo izdajo računov brez davčne blagajne, kljub temu pa bo potrebno v desetih dneh te račune potrditi. Ob občasnih izpadih interneta pa bo potrebno v roku dveh delovnih dni te račune potrditi na finančni upravi.

Zavezanec bo moral ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve. bo moral izdati najpozneje, ko je opravljena dobava in prejeto plačilo z gotovino. Zavezanec bo moral na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani .

Da bi bil prehod nekoliko lažji bo uvedeno dve letno prehodno obdobje do konca leta 2017 in v tem obdobju bodo zavezanci lahko račune izdajali preko vezane in jih nato v desetih dneh potrdili na finančni upravi preko portala eDavki. Z namenom razbremenitve malih zavezancev, ki izdajajo le manjše število računov, bo finančna uprava omogočila s pomočjo aplikacije na portalu eDavki.

Globe predvidene za kršitve so od 2.000 do 50.000 eurov, za samostojne podjetnike posameznike od 1.500 do 25.000 eurov ter za srednje in velike gospodarske družbe od 5.000 do 75.000 eurov. Višje globe so predpisane za prekrške, ki so opredeljeni kot hujši prekrški, in še višje globa za posebej hude prekrške.

Vir: FURS

Sorodni članki: