Kako registriramo s.p.?

1. Kdo je ?

(s.p.) je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. To pomeni, da je vsak posameznik, ki registrira s.p. z namenom samostojnega opravljanja pridobitne dejavnosti.

2. Kje je potrebno za registracijo s.p.?

 • Dobra poslovna ideja in dober poslovni načrt – priporočljivo, nista pa formalni pogoj za ustanovitev.
 • Določitev sedeža in dejavnosti. Dejavnost si izbere po standardni  klasifikaciji dejavnosti. Za opravljanje večine dejavnosti ni nobenih dodatnih zahtev, za nekatere dejavnosti pa mora podjetnik zadostiti določenim pogojem.
 • Registracija prek spleta oziroma z obiskom katere izmed točk VEM. Podjetnik lahko začne z opravljanjem dejavnosti, ko ga AJPES vpiše v poslovni register.
 • Prijava davčnih podatkov. Podjetnik postane po registraciji davčni zavezanec iz naslova opravljanja dejavnosti. V 8 dneh po vpisu v poslovni register mora podjetnik zagotoviti naslednje podatke. Podatke lahko bodoči podjetnik posreduje na:
   • točki VEM;
   • točki eVEM;
   • območni enoti DURS.
 • Prijava podatkov za zdravstveno zavarovanje. Podjetnik se je dolžan prijaviti v zdravstveno zavarovanje, in sicer v 8 dneh od izpolnitve pogojev za zavarovanje. Podatke lahko posreduje na:
   • točki VEM, kjer se vpisuje v poslovni register,
   • preko točke eVEM,
   • na območni enoti ZZZS.

Na enak način podjetnik prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje svojega zaposlenega. Podjetnik lahko v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi tudi mladoletnega otroka.

 • Odprtje transakcijskega računa pri izbrani poslovni banki – samostojni podjetnik potrebuje za poslovanje poslovni račun.
 • Pridobitev odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izbrane dejavnosti, če je zanjo potrebno izpolnjevati določene pogoje
 • Samostojni podjetnik lahko začne s poslovanjem.

3.     Odgovornost s.p.

S.p. odgovarja za izpolnitev svojih obveznosti osebno, kar pomeni, da odgovarja z vsem svojim premoženjem.

POZOR! Ljudje si pogosto predstavljajo, da je s.p. glede odgovornosti enak družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kjer družbeniki ne odgovarjajo osebno za obveznosti, nastale pri poslovanju d.o.o. Takšno prepričanje pa je napačno!

4.    Kaj mora vsebovati firma s.p.?

Firma je ime podjetja. Po tem ko posameznik ustanovi s.p., mora poslovati z oznako s.p. ob svojem imenu, prav tako mora vsakič navesti svojo dejavnost. Seveda se lahko tem obveznim sestavinam pridružijo še ostale.

Primer:
Janez Novak s.p., slikopleskarstvo (dejavnost) MALAR (dodatna sestavina)
Vrstni red ni predpisan (lahko je npr. MALAR slikopleskarstvo, Janez Novak s.p. ali MALAR, Janez Novak s.p., slikopleskarstvo).
Posameznik lahko, zlasti pri že utečenih poslovnih razmerjih, uporablja tudi skrajšano firmo,torej:ime,priimekinoznako, da gre za s.p. Primer: Jože Novak s.p.

Preberite še Kako izberemo ime podjetja

5.    Sedež s.p.

Sedež podjetnika je kraj, kjer je podjetnik vpisan v poslovni register. Sedež je lahko kjerkoli:

 • na naslovu stalnega prebivališča;
 • na naslovu začasnega prebivališča;
 • na naslovu nekoga drugega;
 • na naslovu drugega podjetja itd.

Podružnica – podjetnik ima lahko podružnice, ki so ločene od sedeža podjetnika. Podružnice se vpišejo v poslovni register.

Poslovni prostori – Etažna lastnina:
Za pridobitev dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, ki ga izda državni upravni organ oziroma za območje mestne občine pristojni organ mestne občine, pristojen za stanovanjske zadeve, mora lastnik pridobiti soglasja etažnih lastnikov, katerih solastniški delež predstavlja več kot polovico etažne lastnine v večstanovanjski stavbi.

Pristojni organ zavrne izdajo dovoljenja, če prosilec ni pridobil zahtevanih soglasij IN če gre za dejavnost ki bi stanovalce motila pri mirni rabi stanovanj oziroma bi prekomerno obremenil skupne prostore.

Zgoraj navedeno velja tudi za najemnika stanovanja, ki pa mora pred začetkom opravljanja dejavnosti pridobiti soglasje lastnika stanovanja

6.    Kdaj ustanoviti s.p.?

S.p. je primerna oblika poslovanja za vse tiste, ki so na začetku svoje poslovne poti in v prvih letih poslovanja ne pričakujejo velikih zaslužkov, saj za s.p. velja progresivna obdavčitev po veljavni dohodninski lestvici, ki je pri velikih dobičkih zelo neugodna. Poleg tega velja opomniti, da s.p. ni primerna oblika za velika kapitalska tveganja, seveda zaradi prej omenjene osebne odgovornosti podjetnika.

7. Posvetujte se s strokovnjaki

Velikokrat bi radi vprašali ali preverili pravno pravilnost svojih odločitev, povprašali po možnostih, ki jih imate, ali se le pogovorili kako se drugi lotijo stvari? Računovodski servis Vitago je za vas razvil poslovni forum, kjer se lahko BREZPLAČNO posvetujete s strokovnjaki. Izkoristite enkratno priložnost in bodite hitro in ugodno informirani! Pokličite nas na telefonsko številko 03 56 68 634 ali pišite na informator@vitago.si in radi vam bomo pomagali.

Sorodni članki: