Kraj obdavčitve dobave blaga preko interneta, ki je uvoženo v Slovenijo iz tretje države

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Davčni zavezanec navaja, da zastopa družbo s sedežem na Irskem, ki ima proizvodnjo pletenih oblačil v Srbiji. Oblačila se prodajajo preko interneta osebam v države članice EU. Zaradi zmanjšanja stroškov se naročila združijo, oblačila se s skupno pošiljko pošljejo v Slovenijo (in Madžarsko) podjetju, ki se ukvarja z dostavo hitre pošte. To podjetje pošiljko razdeli posameznim naročnikom, osebam (končnim potrošnikom) v EU. Davčni zavezanec sprašuje, ali se DDV od prodaje pletenih oblačil preko interneta plača v Sloveniji (in Madžarski) ali na Irskem. Hkrati davčnega zavezanca zanima postopek povrnitve plačanega DDV.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Obdavčitev dobave blaga z DDV, ki je predhodno uvoženo v Slovenijo iz Srbije, je v Sloveniji.

Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici, ki opravi dobavo blaga v Sloveniji se mora identificirati za namene DDV v Sloveniji. Oseba identificirana za namene DDV uveljavlja odbitek DDV v obračunu DDV.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2) je kraj dobave, ki jo opravi uvoznik, in kraj vsakršne nadaljnje dobave v državi članici uvoza blaga, kadar se odpošiljanje ali prevoz blaga začne na tretjem ozemlju ali v tretji državi.

Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici EU, ki blago uvozi v Slovenijo in ga dobavi končnim potrošnikom v Sloveniji ali v drugih državah članicah EU, na ozemlju Slovenije opravi dobavo blaga, zaradi katere velja v Sloveniji za davčnega zavezanca, ki mora pridobiti slovensko identifikacijsko številko za DDV in izpolnjevati vse druge obveznosti na področju DDV. Pojasnila o identifikaciji za DDV in obveznostih davčnih zavezancev na področju DDV so objavljena na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije.

Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici EU, ki na ozemlju Slovenije opravi dobavo blaga, v skladu z b) točko prvega odstavka 74. člena ZDDV-1 nima pravice do vračila DDV. Vendar pa lahko davčni zavezanec ob izpolnjevanju pogojev uveljavlja odbitek DDV v obračunu DDV. V zvezi z navedenim lahko več preberete na naslednji spletni strani:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/dec2007/vat_ec_si-en.pdf.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-183/2010-2, 27. 5. 2010

Sorodni članki: