Obdavčenje dobitkov od iger na srečo

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZakon o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS, št. 14/11 – UPB-3) v 10. členu določa , ki so številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, loti, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge podobne igre. Posebne so določene v 53. členu ZIS kot igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na igralnih avtomatih, ter stave in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi. Drugi odstavek navedenega člena opredeljuje vrste posebnih iger na srečo.

V Uradnem listu RS, št. 24, z dne 10. 3. 2008, je bil objavljen Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo – ZDDKIS, ki je začel veljati 25. 3. 2008.

Z dnem uveljavitve ZDDKIS so prenehala veljati določila Zakona o davkih občanov – ZDO (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91-uradno p.b. in 7/93), ki so do sedaj urejala davek na dobitek od iger na srečo (167. do 171. člen), 388. člen ZDavP-2, ki je določal način obračuna davčnega odtegljaja in Pravilnik o merilih za razporejanje davka na dobitke od klasičnih iger na srečo in davka od premoženja (Uradni list RS, št. 45/07) v delu, ki se nanaša na od klasičnih iger na srečo.

Na podlagi novega zakona je od iger na srečo samostojno urejeno. Predmet obdavčitve je vsak dobitek, ki je bil pridobljen pri klasičnih igrah na srečo, kot jih določa ZIS v 10. členu. Za dobitek po tem zakonu se šteje vsako izplačilo dobitka, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan. Šteje se, da je dobitek pridobljen na dan, ko je izplačan ali kako drugače dan na razpolago dobitniku. Ne glede na navedeno, pa ni obdavčen dobitek od klasičnih iger na srečo, če je vrednost dobitka manjša od 300 eurov. Davčni zavezanec za plačilo davka na dobitke, je dobitnik, ki v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo, pri klasičnih igrah na srečo pridobi dobitek. Plačnik davka na dobitke je prireditelj klasične igre na srečo. Davčna osnova je vrednost pridobljenega dobitka. Davek na dobitke, se plača po stopnji 15 % od davčne osnove.

Iz navedenega izhaja, da se davek na dobitke od iger na srečo izračuna in odtegne le od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo (določenih v 10. členu ZIS), ne pa tudi od dobitkov pri posebnih igrah na srečo (določenih v 53. členu ZIS).

V skladu s 4. točko 19. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 UPB-7) za dohodke fizične osebe po tem zakonu ne veljajo dobitki od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo. Sklicevanje na zakon, ki ureja igre na srečo, je določeno zaradi vsebinske opredelitve dohodka oziroma dobitka od iger na srečo, ne glede na to, ali ima vir v Sloveniji ali izven Slovenije. Navedeno pomeni, da tudi dobitki od iger na srečo, ki so pridobljeni izven Slovenije, ne veljajo za dohodek po tem zakonu.

Kot drugi dohodki (6. točka 18. člena ZDoh-2) pa so v skladu z določbo 3. točke tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 opredeljeni dobitki v nagradnih igrah, kakor so nagradni razpisi v reklamne namene, ki jih prirejajo gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, kakor to določa 5. člen ZIS.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 461-26/2011-1, 22. 6. 2011

Sorodni članki: