Obdavčitev prevoznih storitev, povezanih z izvozom blaga – dodatno pojasnilo

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec navaja, da če družba opravi prevozno storitev za davčnega zavezanca iz EU z identifikacijsko številko za DDV na relaciji EU – tretja država, se sklicuje, da DDV ni obračunan na podlagi 25. člena ZDDV-1. V navodilih za izpolnjevanje obrazca DDV-O je pri polju 12 napisano, da se v to polje vpisujejo vrednosti storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v skladu s 25. členom ZDDV-1, vendar pa se ne vpisujejo storitve, ki bi bile oproščene plačila DDV v državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva. Zanima ga, kako naj izkaže omenjeno storitev v obračunu DDV in rekapitulacijskem poročilu.

V nadaljevanju odgovarjamo:

V obrazec DDV-O in obrazec RP-O se vpisujejo samo transakcije, ki so v drugi državi članici predmet obdavčitve z DDV. Če je prevozna storitev za naročnika iz druge države članice predmet oprostitve plačila DDV v tej drugi državi članici, ker je npr. prevozna storitev povezana z izvozom blaga, se takšna transakcija ne vpiše v obrazec DDV-O in se o njej tudi ne poroča v obrazcu RP-O.

Na podlagi 87. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10) mora vsak davčni zavezanec davčnemu organu predložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna, in za odbitke, kakor tudi skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim davkom in opravljenimi odbitki ter vrednost vseh oproščenih transakcij. Poleg navedenega mora davčni zavezanec v obračun DDV za posamično davčno obdobje med drugim izkazati še skupno vrednost opravljenih storitev, brez DDV iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, za katere je nastala obveznost obračuna DDV v tem davčnem obdobju.

V skladu s c) točko prvega odstavka 90. člena ZDDV-1 mora vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo o davčnih zavezancih in pravnih osebah, ki niso davčni zavezanci, so pa identificirane za DDV, katerim je opravil storitve, ki niso storitve, ki bi bile oproščene plačila DDV v državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva, in za katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES.

Iz navedenega izhaja, da se v obrazec DDV-O in obrazec RP-O vpisujejo samo transakcije, ki so v drugi državi članici predmet obdavčitve z DDV. Če je prevozna storitev za naročnika iz druge države članice predmet oprostitve plačila DDV v tej drugi državi članici, ker je npr. prevozna storitev povezana z izvozom blaga, se takšna transakcija ne vpiše v obrazec DDV-O in se o njej tudi ne poroča v obrazcu RP-O.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-417/2010, 20. 12. 2010

Sorodni članki: