Obdavčitev prevoznih storitev, povezanih z izvozom blaga – dodatno pojasnilo

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec navaja, da če družba opravi prevozno storitev za davčnega zavezanca iz EU z identifikacijsko številko za DDV na relaciji EU – tretja država, se sklicuje, da DDV ni obračunan na podlagi 25. člena ZDDV-1. V navodilih za izpolnjevanje obrazca DDV-O je pri polju 12 napisano, da se v to polje vpisujejo vrednosti storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v skladu s 25. členom ZDDV-1, vendar pa se ne vpisujejo storitve, ki bi bile oproščene plačila DDV v …

Preberi do konca - Obdavčitev prevoznih storitev, povezanih z izvozom blaga – dodatno pojasnilo

Ureditev obveznega zavarovanja družbenikov – poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih po Zakonu o urejanju trga dela

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZ uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/2010) se spreminja status poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih v obveznem socialnem zavarovanju. ZUTD, ki se začne uporabljati s 1. 1. 2011, med obveznimi zavarovanci za primer brezposelnosti v šesti alineji 54. člena opredeljuje le poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu. Zavarovanje za primer brezposelnosti po 1. 1. 2011 tako ni več možno za poslovodne osebe, ki …

Preberi do konca - Ureditev obveznega zavarovanja družbenikov – poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih po Zakonu o urejanju trga dela

Novosti pri DDV s 1. januarjem 2011

V Uradnem listu, št. 85/2010, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1C), ki se bo začel uporabljati s 1. 1. 2011. Spremenjeni zakon prinaša nekatere povsem tehnične spremembe, nekaj sprememb je povezanih z velikimi družbami oziroma osebami javnega prava (npr. univerzalne poštne storitve, trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov), nekaj sprememb pa je pomembnih tudi za manjše davčne zavezance. Med temi spremembami smo izbrali spodnje.

Splošna stopnja za dobavo stanovanj

Preberi do konca - Novosti pri DDV s 1. januarjem 2011

Sivo ekonomijo naj bi preganjali tudi z uvedbo davčnih blagajn

28.12.2010 0

Vlada se premagovanja sive ekonomije loteva na več načinov; poleg zakona o preprečevanju tega vsestransko škodljivega pojava naj bi uvedla tudi t. i. davčne blagajne. Kakor kaže, bo osnutek zakonskih podlag za njihovo uvedbo pripravila že do konca leta.

O sivi ekonomiji in načrtovanih davčnih blagajnah je bil govor tudi na letošnjem strokovnem srečanju gostincev v Portorožu. Seminar o teh dveh temah, ki sta v očeh vlade med seboj zelo povezani, je v sklopu prireditve, na kateri se zbere …

Preberi do konca - Sivo ekonomijo naj bi preganjali tudi z uvedbo davčnih blagajn

Novi minimalni odpovedni roki

28.12.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoObveščamo vas, da bodo s 1.1.2011 pričeli veljati novi minimalni odpovedni roki v povezavi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. S sprejemom Zakona o urejanju trga dela je bil izpolnjen pogoj, določen s sprejemom novele ZDR-A iz leta 2007, in sicer ustrezno zvišanje obdobje prejemanja nadomestila za brezposelnost za delavce starejše od 50 let z delovno dobo daljšo od 25 let.

Novi odpovedni roki v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca (poslovni razlog, razlog nesposobnosti) so:

  • 30 dni,
Preberi do konca - Novi minimalni odpovedni roki

Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV Uradnem listu RS, št. 80/2010 je bil dne 12. 10. 2010 objavljen Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD), ki je začel veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. 1. 2011.

ZUTD od 1. 1. 2011 dalje na novo ureja delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, ki je do začetka uporabe tega zakona urejeno v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – …

Preberi do konca - Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti
1 2 3 9