Obravnava daril manjših vrednosti po ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede davčne obravnave daril manjših vrednosti v propagandnih akcijah. Trgovske družbe zaradi pospeševanja prodaje svojim kupcem ponujajo različne ugodnosti preko številnih tržnih akcij. Davčni zavezanec opisuje primer akcije v okviru katere kupec z nakupom blaga pridobi pravico do popusta, ki ga lahko koristi šele pri enem od naslednjih nakupov. V zvezi s tem pojasnjujemo:

Dajanje daril manjših vrednosti v okviru propagandnih akcij, ne šteje za dobavo blaga za plačilo, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Vrednost darila 20 evrov iz drugega odstavka 7. člena ZDDV-1 se nanaša na skupno vrednost blaga, ki ga kot darilo prejme določena oseba.

Za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, se na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10) šteje tudi uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali kakršna koli uporaba blaga za druge namene kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je za to blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV. Izjema je brezplačno dajanje poslovnih vzorcev in daril manjših vrednosti. Na podlagi drugega odstavka 7. člena ZDDV-1 se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, namreč ne šteje:

  • brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne dajo v prodajo oziroma so v taki obliki, da ni mogoče, da se prodajajo;
  • dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Za darila manjših vrednosti se štejejo darila, pri katerih vrednost posameznega darila ne preseže 20 evrov.

Kot navaja davčni zavezanec kupec v okviru pridobi popust, ki ga lahko izkoristi pri naslednji dobavi. Pri naslednji dobavi davčni zavezanec znesek na računu zmanjša za vrednost popusta, tako da DDV obračuna od dejansko prejetega plačila. V teh akcijah se lahko zgodi, da kupec »unovči« popust ob nakupu blaga, katerega vrednost je enaka vrednosti popusta. Če je vrednost blaga enaka (ali manjša) od vrednosti popusta, kupec za blago ne plača nič. Takšno dobavo blaga (pri katerih znaša popust 100 % cene) je treba obravnavati kot dobavo brez plačila, ki je predmet obdavčitve z DDV v skladu s prvim odstavkom 7. člena ZDDV-1. Ta določa, da se brezplačna odtujitev blaga šteje za dobavo blaga, opravljeno za plačilo. Davčni zavezanec obračuna DDV od osnove, ki je enaka nabavni vrednosti tega blaga. Izjema je brezplačno dajanje poslovnih vzorcev in daril manjših vrednosti.

Davčna uprava je stališče glede obravnave popustov, ki jih kupcu ob nakupu blaga odobri prodajalec, kupec pa jih lahko koristi šele pri naslednjem nakupu, izdal pojasnilo DURS št. 4230-965/2006, z dne 19. 3. 2007, ki je objavljeno na spletni strani DURS.

Direktiva Sveta 2006/112/ES (v nadaljevanju: Direktiva 112) določa, da se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, ne šteje uporaba blaga za namene dajanja vzorcev ali daril manjših vrednosti za namene dejavnosti davčnega zavezanca. Določba Direktive 112 ne vsebuje napotkov za enotno in natančno opredelitev tega izraza. Države članice torej uživajo neko stopnjo diskrecije v zvezi z razlago tega izraza, če upoštevajo namen in mesto te določbe.

V skladu z ZDDV-1 se za dobavo blaga opravljeno za plačilo tako ne šteje dajanje daril v okviru propagandnih akcij, ki jih opisujete v vašem dopisu, katerih vrednost posameznega darila ne preseže 20 evrov, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam.

Predpisi s področja DDV ne ponudijo natančnih kriterijev za presojo kdaj se šteje, da se darila dajejo občasno in se ne dajejo istim osebam, zato je treba v vsakem konkretnem primeru presoditi, ali sta pogoja izpolnjena, saj se propagandne akcije med seboj razlikujejo. Vrednost darila 20 evrov iz drugega odstavka 7. člena ZDDV-1 se nanaša na skupno vrednost blaga, ki ga prejme določena oseba.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-2658/2011, 4. 5. 2011

Sorodni članki: