Predlog novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV)

Vlada je 23.6.2011 sprejela zakona o davku na dodano vrednost (), prvega iz paketa ukrepov, ki jih pripravlja za pomoč gradbenemu sektorju. Z uveljavitvijo predlaganih sprememb se bo izboljšala likvidnost podjetij, ne le gradbenih, ki imajo neplačane terjatve do podjetij v prisilni poravnavi ali stečaju.

Z novelo zakona o DDV se bo uvedel nov ukrep, ki bo davčnim zavezancem omogočil popravek oz. znižanje obračunanega DDV od priznanih terjatev, ki so jih prijavili do podjetij v postopku prisilne poravnave ali stečajnem postopku. Za primere prisilne poravnave se bo davek znižal za 30 odstotkov, za primere stečaja pa za 60 odstotkov.

V skladu s trenutno ureditvijo je mogoče znižati davčno osnovo šele po zaključenem postopku prisilne poravnave ali stečaja.

To bo likvidnostno razbremenilo podizvajalce. Po drugi strani bo tudi nekoliko obremenilo proračun, namreč za 30 milijonov evrov, a vlada ocenjuje, da bo zaradi posledično večjega števila zaposlenih posredni učinek tako močan, da bo zelo hitro tudi vpliv na proračun pozitiven.

Novela zakona o DDV bo veljala za priznane terjatve v postopkih prisilne poravnave in stečaja, za katere je bil sklep o začetku postopka izdan po 1. januarju 2011. V primeru, da bo davčni zavezanec naknadno prejel plačilo ali delno plačilo, pa bo moral od prejetega zneska vendarle obračunati DDV.

Osnutek novele zakona poleg tega predvideva vrsto rešitev s področja DDV, s katerimi naj bi zmanjšali administrativna bremena.

Vir: STA, 23.6.2011, http://www.sta.si/

Sorodni članki: