Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3)

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih KNLB.

Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 9.000.000 EUR

Razpisnik:
Ministrstvo za gospodarstvo

Rok:
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5.9.2013, morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG, na naslovu: http://mg.gov.si/, najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 2.6.2011.

Dodatne informacije:
Ministrstvo za gospodarstvo, Faks: (01) 400-33-48, Kontaktni osebi: Tomaž Svenšek, E-mail: tomaz.svensek@gov.si in Jani Turk, E-mail: jani.turk@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh: http://www.mg.gov.si/ (v rubriki Razpisi). Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu: (01) 400-33-48 ali po elektronski pošti na naslovih: tomaz.svensek@gov.si in jani.turk@gov.si, do objave o porabi sredstev.

Več: Več informacij najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 13.5.2011, Stran: 1106

Sorodni članki: