5 nasvetov za uspešno pridobitev financiranja

V evropskem finančnem okvirju 2014–2020 ima Slovenija na voljo 3,2 milijarde evrov za področje kohezije in približno milijardo za podeželja. Skupaj je to več kot štiri milijarde evrov na strani decentraliziranih programov, ki so na voljo za črpanje slovenskim podjetjem in institucijam.

Nasveti za uspešno pridobitev financiranja:

  1. Skladnost projektne ideje z razpisom: konkretneje –  s cilji razpisa, delovnim programom in politikami, na katerih temelji ter razpisnimi pogoji.
  2. Inovativna ideja z jasno uporabno vrednostjo, multiplikacijskim in trženjskim potencialom.
  3. Kakovosten delovni in projekta: strukturiran in logičen delovni načrt in finančni načrt projekta, skrbno izbrani partnerji.
  4. Trajnost in učinkovitost: trajnostna naravnanost in učinkovitost predvidenih rezultatov.
  5. Natančnost in privlačnost: konciznost zapisa in atraktivna vizualizacija vsebinske predstavitve (grafične ponazoritve, struktura …).

Vir: http://akademija.finance.si/, 21. 9. 2016, Avtor: Mateja Bizjak

Sorodni članki: