Priročnik za slovenska podjetja z naslovom ”Poslovati v Italiji”

Veleposlaništvo RS v Italiji je v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem iz Trsta pripravilo priročnik z naslovom »Poslovati v Italiji«. Gre za gradivo, ki bo služilo kot pomoč predvsem tistim slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na italijansko tržišče. Priročnik podrobno navaja zakonodajne predpise pri ustanavljanju podjetij, davčne obveznosti in oblike obveznega zavarovanja. Vključuje tudi področje mobilnosti delovne sile, varnosti pri delu, obveznosti glede varovanja okolja in področje izvajanja gradbenih storitev.

Priročnik je pomemben prispevek v nizu naraščajočih aktivnosti slovenske gospodarske diplomacije in lahko pomembno pripomore k trženju slovenskih izvoznikov blaga in storitev na italijanskem trgu. Tradicionalna povezanost slovenskega in italijanskega gospodarstva, skupna valuta, schengensko območje, geografska bližina in čezmejne oblike sodelovanja ostajajo tiste značilnosti, ki pomenijo jamstvo za dolgoročni razvoj poslovnih odnosov med slovenskimi in italijanskimi podjetji ter hkrati trdno podlago za nadgradnjo vseh oblik gospodarskega sodelovanja med državama tudi v prihodnje.

Vir in informacije: Veleposlaništvo Republike Slovenije Rim, 2.2.2011, http://rim.veleposlanistvo.si/

Sorodni članki: