Povprečne mesečne plače, Slovenija, november 2010

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna neto plača za november 2010 višja od oktobrske za 8,0 % predvsem zaradi izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

Zvišanje povprečne mesečne plače za november 2010 predvsem posledica višjih izrednih izplačil
Povprečna mesečna bruto plača za november 2010 je bila za 9,9 % višja od povprečne mesečne bruto plače za oktober 2010. Znašala je 1.634,48 EUR bruto oz. 1.041,19 EUR neto. Zvišanje je predvsem posledica višjih izrednih izplačil v obliki 13. plač in božičnic. Če v povprečni …

Preberi do konca - Povprečne mesečne plače, Slovenija, november 2010

Povprečne mesečne plače, Slovenija, oktober 2010

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna neto plača za oktober 2010 manj kot evro višja od plače za september 2010.

Povprečna mesečna plača za oktober 2010 neznatno višja od plače za september 2010
Povprečna mesečna bruto plača za oktober 2010 je znašala 1487,86 EUR in je bila tako za dobra dva evra (0,2 %) višja od plače za september 2010. Povprečna mesečna neto plača za oktober 2010 je znašala 964,48 EUR ali za slab evro (0,1 %) več od povprečne mesečne neto plače …

Preberi do konca - Povprečne mesečne plače, Slovenija, oktober 2010

Povprečne mesečne plače, Slovenija, september 2010

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna neto plača za september 2010 je znašala 963,84 EUR.

Povprečna mesečna plača za september 2010 nominalno nižja in realno višja od plače za avgust 2010
Povprečna mesečna bruto plača za september 2010 je znašala 1485,58 EUR; od plače za avgust 2010 je bila nižja za 0,1 %, od plače za september 2009 pa višja za 3,6 %. Zaposlena oseba je v prvih devetih mesecih leta 2010 zaslužila v povprečju 1475,80 EUR bruto na mesec ali za 4,1 …

Preberi do konca - Povprečne mesečne plače, Slovenija, september 2010

Povprečne mesečne plače, Slovenija, avgust 2010

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna neto plača za avgust 2010 je znašala 964,55 EUR, to je 0,5 % več kot prejšnji mesec.

Povprečna mesečna plača za avgust 2010 višja od plače za julij 2010
Povprečna mesečna bruto plača za avgust 2010 je znašala 1487,20 EUR, to je za 0,4 % več od bruto plače za julij 2010 in za 5,1 % več od bruto plače za avgust 2009. Povprečna mesečna neto plača za avgust 2010 je znašala 964,55 EUR; od neto plače …

Preberi do konca - Povprečne mesečne plače, Slovenija, avgust 2010

Obračun plač

13.04.2010 0

Kaj je plača

Plača je znesek denarja, ki ga delodajalec plača delavcu za opravljeno (navadno) mesečno delo. Plače ureja zakon, pomembna pa je tudi konvencija MOD št. 131 o minimalnih dohodkih. Strošek plače za delodajalca predstavlja bruto ali kosmata plača, vendar od nje delavcu samodejno odtegnejo del plače za določene davke in prispevke, tako da mu ostane neto plača.V Sloveniji v tako dobljeno neto plačo niso všteti stroški prevoza na delo, dnevnice in nadomestilo za prehrano, ki jih delavec …

Preberi do konca - Obračun plač
1 2 3 4