Povprečne mesečne plače, Slovenija, september 2010

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna za september 2010 je znašala 963,84 EUR.

Povprečna mesečna plača za september 2010 nominalno nižja in realno višja od plače za avgust 2010
Povprečna mesečna za september 2010 je znašala 1485,58 EUR; od plače za avgust 2010 je bila nižja za 0,1 %, od plače za september 2009 pa višja za 3,6 %. Zaposlena oseba je v prvih devetih mesecih leta 2010 zaslužila v povprečju 1475,80 EUR bruto na mesec ali za 4,1 % več kot lani v tem obdobju. Realno se je povprečna mesečna za september 2010 glede na pretekli mesec zvišala za 0,4 %, glede na september 2009 pa za 1,6 %.

Povprečna mesečna neto plača za september 2010 je znašala 963,84 EUR; od plače za avgust 2010 je bila nominalno nižja za 0,1 %, realno pa višja za 0,4 %.

Povprečna mesečna bruto plača za september 2010 najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih
Povprečna mesečna bruto plača za september 2010 je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2054,40 EUR). Najnižja je bila ponovno v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (944,95 EUR).

Glede na avgust 2010 se je povprečna mesečna bruto plača za september 2010 najopazneje zvišala v dejavnostih promet in skladiščenje (za 5,3 %) in trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 1,2 %). Najbolj se je znižala v dejavnostih zdravstvo in socialno varstvo (za 2,1 %) in strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 2,0 %).

Vir: SURS

Sorodni članki: