Pokrivanje davčne izgube – podrobnejši opis

Podrobnejši opis je povzet iz spletne strani Ministrstva za finance RS, področje Davki in druge dajatve – Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO):

1. izdaja – veljavnost od 28. 2. 2017

1. POKRIVANJE DAVČNE IZGUBE

2. POSTOPEK REDNE LIDVIDACIJE IN DAVČNA IZGUBA

3. POKRIVANJE DAVČNE IZGUBE ZA ZAVEZANCE V POSTOPKU PRISILNE PORAVNAVE

1. POKRIVANJE DAVČNE IZGUBE

Na podlagi določbe 36. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki se uporablja od 1. januarja 2007 dalje, se davčna …

Preberi do konca - Pokrivanje davčne izgube – podrobnejši opis

Poglavitne rešitve, ki jih predvideva predlog Zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost

S predlagamo poenostavitvijo obračunavanja DDV pri uvozu blaga za davčne zavezance, identificirane za namene DDV v Sloveniji, se razbremenjuje uvoznike, da jim ni potrebno plačevati DDV pri uvozu blaga, temveč se plačilo DDV opravi preko obračuna DDV, ki ga mora davčni zavezanec predložiti za predpisano davčno obdobje.

Obračun DDV pri uvozu blaga predstavlja samo administrativno operacijo obračuna DDV, kar pomeni, da ni potrebno zagotoviti sredstev za dejansko plačilo uvoznega DDV.

Spremenjen način obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga …

Preberi do konca - Poglavitne rešitve, ki jih predvideva predlog Zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost

Vlada potrdila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost

obrazecVlada Republike Slovenije je na redni seji dne 20.9.2015 določila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV). Vlada predlaga Državnemu zboru, da novelo ZDDV obravnava hkrati s Predlogom zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, saj omogoča njegovo uveljavitev in posledično izvrševanje. Vlada predlaga obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku.

Temeljni cilj novele je poenostavitev obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga tako, da se DDV pri uvozu blaga ne bo več plačeval kot …

Preberi do konca - Vlada potrdila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost

Dodatna pojasnila glede kreiranja obdobij DDV-O na podlagi obdavčljivega prometa

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZDDV-1 v 2. in 9. odstavku 89. člena določa, da je obdavčljiv promet 210.000 evrov promet, ki je izkazan v obračunih DDV za preteklo koledarsko leto. V obdavčljiv promet se zato vštevajo dobave blaga in storitev iz polj 11, 11a, 12 in 15 obračuna DDV.

Za določitev obdavčljivega prometa se ne more uporabiti razlaga iz 94. člena tega zakona, ker v 89. členu ZDDV-1 za namene določitve obdavčljivega prometa ni sklicevanja na to določbo zakona. Trenutno veljavna ureditev zato …

Preberi do konca - Dodatna pojasnila glede kreiranja obdobij DDV-O na podlagi obdavčljivega prometa

Določanje davčnega obdobja za obračun DDV pri davčnih zavezancih, ki DDV obračunavajo na podlagi posebne ureditve – od razlike v ceni

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV dopisu sprašujete, ali se v primeru uporabe posebne ureditve, kjer se DDV obračunava od razlike v ceni, za obračunavanje DDV za davčno obdobje koledarskega trimesečja presoja na podlagi podatka o:

  • doseženi davčni osnovi, tj. razliki v ceni, kot je izkazana v obrazcu DDV-O, ali
  • zneskov, zaračunanih kupcem, tj. podatka, ki ni zapisan v obrazcu DDV-O.

V nadaljevanju vam posredujemo odgovor:

Za določitev davčnega obdobja davčnih zavezancev, ki uporabljajo posebno ureditev za obdavčljive preprodajalce, se upošteva višina obdavčljivega prometa,

Preberi do konca - Določanje davčnega obdobja za obračun DDV pri davčnih zavezancih, ki DDV obračunavajo na podlagi posebne ureditve – od razlike v ceni

Predložitev obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti za leto 2011

Pri predložitvi obračuna DDV in plačilu davčne obveznosti se upoštevajo določila iz:

  • Zakona o davku na dodano vrednost (glej: Zakonodaja/Davki/DDV/ZDDV/Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) – 87., 88., 89. in 77. člen),
  • Zakona o davčnem postopku (glej: Zakonodaja/Davki/Davčni postopek in davčna služba/ZDavP/Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) – 45. člen).

ZDDV-1

87. člen
(vsebina obračuna)

(1) Vsak davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost …

Preberi do konca - Predložitev obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti za leto 2011
1 2