Pogosta vprašanja in odgovori – plačnik davka

1. Kdo se šteje za plačnika davka po 7. točki prvega odstavka 58. člena (plačnik davka) Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 110/09, (1/10 popr.), 43/10), in sicer ali postanejo banke oziroma borzno posredniške družbe (v nadaljnjem besedilu: BPD) plačniki davka za dohodke, ki jih iz finančnih instrumentov prejemajo:

  • stranke gospodarjenja v okviru storitev gospodarjenja
  • stranke skrbništva iz finančnih instrumentov v okviru storitve skrbništva.

Za plačnika davka po navedeni točki se šteje banka …

Preberi do konca - Pogosta vprašanja in odgovori – plačnik davka

Sistemi obračunavanja davka od dobička podjetij

V davčni teoriji je že desetletja aktualno vprašanje dvojnega obdavčenja lastnikov delniških družb, torej delničarjev. Obdavčitev dobička podjetij namreč vpliva na višino dividend, ki so lahko obdavčene tudi z dohodnino. Vrašanje sistemov obračunavanja davka od dobička podjetij je tesno povezano z vprašanjem obdavčitve delničarjev. Glede na odnos do omenjenega vprašanja poznamo dva sistema obračunavanja davka od dobička podjetij;

  1. klasični sistem (Zanj je značilna dvojna obdavčitev. Najprej je obdavčen dobiček podjetja, nato pa še prejete dividende delničarjev. Delničar
Preberi do konca - Sistemi obračunavanja davka od dobička podjetij
1 2