Evropska komisija predstavlja akcijski načrt za pravičnejše in učinkovitejše obdavčenje podjetij v EU

European-CommissionKomisija je 17. junija 2015 predstavila akcijski načrt za temeljito reformo obdavčevanja podjetij v EU. Akcijski načrt določa sklop pobud za reševanje problema izogibanja davkom, zagotovitev trajnih dohodkov in okrepitev enotnega trga za podjetja. Skupaj bodo ti ukrepi precej izboljšali okolje za obdavčevanje podjetij v EU, s čimer bo to postalo bolj pravično, učinkovito in rasti prijazno.

Ključni ukrepi vključujejo strategijo za ponovno uvedbo skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb in okvir za zagotovitev učinkovitega obdavčevanja …

Preberi do konca - Evropska komisija predstavlja akcijski načrt za pravičnejše in učinkovitejše obdavčenje podjetij v EU

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2010

28.02.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoNa podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 110/09 (1/10 popr.), 43/10, 97/10) in 15. člena Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov – ZDDOIFI (Uradni list RS, št. 65/08) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,

JAVNI POZIV
k vložitvi napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2010

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve …

Preberi do konca - Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2010

Udeležba delavcev pri dobičku – uveljavljanje olajšave in izkazovanja v DDPO obračunu

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec je zaprosil za pojasnilo glede izvajanja Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku – ZUDDob (Uradni list RS, št. 25/08). Sprašuje, ali oziroma kako lahko davčne olajšave po tem zakonu uveljavlja hranilnica, ki vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in udeležbo delavcev pri dobičku evidentira kot strošek plač v skladu z MRS 19.

V zvezi z vprašanjem pojasnjujemo naslednje:

ZUDDob ureja udeležbo delavcev pri dobičku in lastništvu družbe, pogodbo o udeležbi

Preberi do konca - Udeležba delavcev pri dobičku – uveljavljanje olajšave in izkazovanja v DDPO obračunu

Sistemi obračunavanja davka od dobička podjetij

V davčni teoriji je že desetletja aktualno vprašanje dvojnega obdavčenja lastnikov delniških družb, torej delničarjev. Obdavčitev dobička podjetij namreč vpliva na višino dividend, ki so lahko obdavčene tudi z dohodnino. Vrašanje sistemov obračunavanja davka od dobička podjetij je tesno povezano z vprašanjem obdavčitve delničarjev. Glede na odnos do omenjenega vprašanja poznamo dva sistema obračunavanja davka od dobička podjetij;

  1. klasični sistem (Zanj je značilna dvojna obdavčitev. Najprej je obdavčen dobiček podjetja, nato pa še prejete dividende delničarjev. Delničar
Preberi do konca - Sistemi obračunavanja davka od dobička podjetij

Davek od dobička podjetij

Davek od dobička podjetij (ang. corporate income/profit tax) obdavčuje dobiček podjetij, torej njihov pozitivni poslovni izid. Poslovni izid podjetja je razlika med vsemi odhodki in vsemi prihodki v obračunskem obdobju.

Odhodki so stroški v prodanih količinah, povečani za odhodke financiranja in izredne odhodke, prihodki pa so prodajna vrednost prodanih količin, povečana za prihodke od financiranja in izredne prihodke.

Dobiček podjetja je pri tem pozitivna razlika med njegovimi prihodki in odhodki.

Davek od dobička pravnih oseb se po svojih …

Preberi do konca - Davek od dobička podjetij
1 2