Izterjava denarne terjatve s pomočjo e-izvršbe

Od 1. januarja 2008 lahko upniki vlagajo predloge za izvršbo elektronsko na predpisanem obrazcu. Zaenkrat je možnost elektronskega vlaganja predlogov omejena zgolj na predloge za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine, skladno z novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H), ki velja od 13. julija letos, pa naj bi se elektronsko vlaganje predlogov razširilo.

Elektronsko vlaganje predlogov za izvršbo je urejeno v 29. členu ZIZ, ki najprej določa, da se vrste izvršb, v katerih se predlogi …

Preberi do konca - Izterjava denarne terjatve s pomočjo e-izvršbe

Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki

22.07.2010 0

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem navodilom se določajo podrobnejša navodila za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR) v elektronski obliki, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

II. TEHNIČNI POGOJI ZA VLAGANJE ZAHTEV

2. člen

Za vložitev zahteve v elektronski obliki morajo prosilci:

  • imeti dostop do interneta in nameščen brskalnik,
  • imeti veljavno kvalificirano digitalno potrdilo,
  • imeti v brskalniku nameščeno
Preberi do konca - Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki

Okrajna sodišča Republike Slovenije

26.01.2010 0

sodisce RSPri vlaganju e-izvršbe, torej izvršbe na podlagi verodostojne listine, je potrebno določiti tudi krajevno pristojnost po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. Da to pravilno določimo je izrednega pomena pri sami hitrosti izdaje sklepa. Kajti, če pristojnost sodišča ne določimo pravilno, se izvajanje predloga podaljša za čas iskanja pristojnega sodišča.

Za lažjo določitev pristojnega sodišča nam pride prav Seznam Okrajnih sodišč v Republik Sloveniji na Wikipediji – Okrajna sodišča Republike Slovenije in Seznam Okrajnih sodišč objavljen na Statističnem uradu RS …

Preberi do konca - Okrajna sodišča Republike Slovenije

Kako izterjati dolgove

19.11.2009 0

Kaj storiti, če nam kupec ne plača v dogovorjenem roku? Kakšni so načini izterjave dolga in kaj lahko storimo sami.

Plačilna disciplina je v Sloveniji že pregovorna. Svoje pa je prispevala še recesija. Neplačevanje je tako danes postalo nekaj običajnega in vsakdanjega. V boju zoper plačilno nedisciplino lahko ukrepamo na različne načine. Načinov za izterjavo dolga je mnogo, a uspešnih je med njimi na žalost zelo malo.

Naši kupci torej s plačili zamujajo, nas pa dobavitelji stiskajo s kratkimi …

Preberi do konca - Kako izterjati dolgove

Sodna taksa za e-izvršbo

31.07.2009 0

V prispevku Izterjava kupcev po elektronski poti (E-izvršba) smo opisali , kako se registrirati in oddati izvršbo na podlagi verodostojne listine. Pri vložitvi predloga je potrebno plačati tudi sodno takso. Pri tem se poraja vprašanje, ali je strošek plačila sodne takse za elektronsko izvršbo davčno priznan odhodek ali ne.

Naj ponovimo, e-izvršba poteka od 1.1.2008 na novem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani – Centralnem oddelku verodostojne listine. V izvršilni postopek je bila uvedena sodobna tehnologija, računalniško obdelovanje predlogov …

Preberi do konca - Sodna taksa za e-izvršbo

Izterjava kupcev po elektronski poti (E-izvršba)

02.03.2009 0

Imate težave z izterjavo svojih terjatev? Dne 1.1.2008 je začel veljati Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Ur. List 121/2007), ki ureja:

  • vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in predlogi za nasprotno izvršbo pošljejo na predpisanih obrazcih,
  • vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano in potek tega postopka,
  • vsebino in obliko obrazcev predlogov za izvršbo in predlogov za nasprotno izvršbo.

Tako lahko od 1.1.2009 svoje terjatve izterjate …

Preberi do konca - Izterjava kupcev po elektronski poti (E-izvršba)