Vodnik po financiranju EU za začetnike

european-union-moneyV vodniku za začetnike je predstavljen širok nabor razpoložljivih možnosti financiranja z evropskimi sredstvi. Ponuja osnoven pregled postopka za vložitev prošnje in navaja povezave na podrobnejše informacije. Vodnik vsebuje najnovejše informacije o trenutnih programih EU za finančno obdobje 2014–2020.

Osredotoča se na šest glavnih kategorij morebitnih prosilcev: mala in srednja podjetja (MSP), nevladne organizacije (NVO), mlade, raziskovalce, kmete in javne organe. Vendar je tudi dragocen vir informacij za prosilce z drugih področij.

Vodnik po financiranju EU za začetnike je …

Preberi do konca - Vodnik po financiranju EU za začetnike

Kako se lotiti prijave na razpis za mala in srednja podjetja

Junija se približuje drugi odločilni rok v okviru instrumenta SME, ki je namenjen spodbujanju visoko inovativnih projektov.

Program je odprt že od marca 2014 in je med malimi in srednjimi podjetji (MSP) zelo priljubljen, čeprav je okoli 90 odstotkov projektov še vedno neuspešnih. To pomeni, da je stopnja selektivnosti resnično zelo visoka. Evropska komisija ugotavlja, da je kakovost prijavljenih projektov razmeroma nizka. V prvem roku za prijavo je bilo odobrenih le 5,81 odstotka projektov, glede na analize za leto …

Preberi do konca - Kako se lotiti prijave na razpis za mala in srednja podjetja

Kako napisati uspešno prijavo na razpis za evropski denar

european-union-moneySlovenski start-upi imajo poleg nacionalnih razpisov za nepovratna sredstva na voljo tudi centralizirane razpise neposredno prek Evropske komisije za podporo mladih podjetij. Na kaj je potrebno paziti pri pisanju prijave in katere so najpogostejše napake prijaviteljev?

Evropska komisija v okviru programa »Obzorje 2020« (Horizon 2020) objavlja razpise namenjene tudi mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP). Obzorje 2020 je program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Obenem je potrebno izpostaviti, da gre za najpomembnejši …

Preberi do konca - Kako napisati uspešno prijavo na razpis za evropski denar

Evropska komisija predstavlja akcijski načrt za pravičnejše in učinkovitejše obdavčenje podjetij v EU

European-CommissionKomisija je 17. junija 2015 predstavila akcijski načrt za temeljito reformo obdavčevanja podjetij v EU. Akcijski načrt določa sklop pobud za reševanje problema izogibanja davkom, zagotovitev trajnih dohodkov in okrepitev enotnega trga za podjetja. Skupaj bodo ti ukrepi precej izboljšali okolje za obdavčevanje podjetij v EU, s čimer bo to postalo bolj pravično, učinkovito in rasti prijazno.

Ključni ukrepi vključujejo strategijo za ponovno uvedbo skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb in okvir za zagotovitev učinkovitega obdavčevanja …

Preberi do konca - Evropska komisija predstavlja akcijski načrt za pravičnejše in učinkovitejše obdavčenje podjetij v EU

Kakšne so carine in carinske formalnosti v preko 90-ih državah sveta?

izvoz-uvozTRGOVINSKE OVIRE NA TRGIH ZUNAJ EU

V današnjem svetovnem gospodarstvo so evropska podjetja, med njimi tudi slovenska, bolj kot kdaj koli odvisna od učinkovitega dostopa na trge trgovinskih partnerjev.
Ovire pri trgovanju so se spremenile. Podjetja se vse pogosteje srečujejo z netarifnimi ovirami, ki so zapletene in tehnično zahtevnejše, za njihovo ugotavljanje, analiziranje in odpravo pa je potrebno veliko časa.

VRSTE TRGOVINSKIH OVIR V SODOBNEM SVETOVNEM GOSPODARSTVU:

  • tarifne ovire – čeprav se te s številnimi trgovinskimi pogajanji zmanjšujejo, predstavljajo
Preberi do konca - Kakšne so carine in carinske formalnosti v preko 90-ih državah sveta?

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020

European-CommissionEvropska komisija je 30. 10. 2014 Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sporočila, da je potrdila Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020.

Gre za sporazum med Evropsko komisijo in državo članico glede izvajanja evropskih in strukturnih skladov v obdobju do leta 2020. Dokument zajema vseh pet skladov EU – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter …

Preberi do konca - Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020
1 2 3