Prijava terjatve v postopkih insolventnosti

Odvetnica-Maja-RamsakEden izmed ključnih problemov gospodarske krize je tudi rastoča nelikvidnost podjetij, ki se odraža v vse številnejših postopkih zaradi insolventnosti (tj. postopkih prisilne poravnave in stečajnih postopkih). Te postopke ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP, Uradni list 126/2007 (spremembe in dopolnitve ZFPPIPP-A, Uradni list 40/2009, ZFPPIPP-B, Uradni list 59/2009).

Upnik lahko postane stranka glavnega postopka zaradi insolventnosti samo če v tem postopku pravočasno prijavi svojo terjatev. V postopku prisilne poravnave mora …

Preberi do konca - Prijava terjatve v postopkih insolventnosti
1 2 3