Davčne blagajne: Kako stornirati račun in kaj narediti ob prekinitvi spletne povezave?

davcna_blagajnaPri izdajanju računov nastanejo tudi napake, takšne račune navadno prekličete, oziroma stornirati. V nadaljevanju si poglejmo kako se račune pravilno stornira in kako se izdaja račune, ko je spletna povezava prekinjena.

Kako pravilno stornirati račun?
Upoštevati je treba pravila vodenja evidenc. Storno računa pomeni, da predhodno izdani račun prekličemo oziroma storniramo, ker se je pri njegovi izdaji pojavila napaka, saj izdani račun ne izraža poslovnega dogodka, ki je dejansko nastal, pojasnjujejo na finančni upravi. Ob morebitni napaki na računu …

Preberi do konca - Davčne blagajne: Kako stornirati račun in kaj narediti ob prekinitvi spletne povezave?

Nova zakonodaja: Slovenski računovodski standard 21 (2012) – KNJIGOVODSKE LISTINE

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 26. 7. 2011 sprejel

Slovenski računovodski standard 21 (2012) KNJIGOVODSKE LISTINE

A. Uvod

Ta standard obravnava knjigovodske listine kot podlago za vpisovanje v poslovne knjige. Povezan je z računovodskimi načeli od 111 do 114 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje:

a) opredeljevanje knjigovodskih listin,

b) nastajanje in prenašanje knjigovodskih listin,

c) kontroliranje knjigovodskih listin in …

Preberi do konca - Nova zakonodaja: Slovenski računovodski standard 21 (2012) – KNJIGOVODSKE LISTINE

Nepravilno obračunan DDV od razlike v ceni prodanih avtomobilov, nepriznavanje odbitka DDV za pnevmatike in rezervne dele – verodostojne knjigovodske listine

sodisce RSOpravilna številka: sodba I U 1399/2009
Oddelek: Javne finance
Datum seje senata: 14.09.2010
Področje: DAVKI
Institut: DDV – odmera DDV – dokazno breme – knjigovodske listine
Zveza: ZDDV člen 40, 40/2, 40/2-1. ZDavP-1 člen 96. ZDavP-2 člen 77. ZDavP-1 člen 29.

JEDRO:

Po prvi točki drugega odstavka 40. člena ZDDV sme davčni zavezanec pri izračunu svoje davčne obveznosti odbiti vstopni DDV, ki ga je dolžan, ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev od drugega davčnega zavezanca, če …

Preberi do konca - Nepravilno obračunan DDV od razlike v ceni prodanih avtomobilov, nepriznavanje odbitka DDV za pnevmatike in rezervne dele – verodostojne knjigovodske listine

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(1) S tem pravilnikom se določajo vrste in način vodenja poslovnih knjig in evidenc, ki so jih dolžne voditi osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).

(2) Za osebe iz prvega odstavka tega člena se glede vodenja poslovnih knjig, sestavljanja letnih poročil, vodenja poslovnih knjig in evidenc, knjigovodskih listin, dostopnosti do poslovnih knjig in poročil, uporabljajo zakon o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na samostojnega podjetnika posameznika, slovenski …

Preberi do konca - Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti