ABC lizinga za podjetnike

25.11.2016 0

Slovenci smo posebni, saj vsak drug nov avto financiramo z lizingom. Poleg fizičnih oseb nanj prisegajo tudi podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, nakup vozil(a) pa je zanje velika odločitev, saj gre pogosto za drag kos opreme pri njihovem poslovanju.

Lizing ima za podjetnike pred kreditom kar nekaj prednosti, po izteku pogodbe se jim v nekaterih primerih ni treba ubadati s prodajo rabljenega vozila, saj se glede na svoje potrebe lahko odločijo za finančni ali operativni lizing. S prvim si …

Preberi do konca - ABC lizinga za podjetnike

Premostitvena posojila

Alternativni viri financiranja so lahko še lizing, faktoring in odloženo plačilo dobaviteljem

V oteženih razmerah si morajo podjetja vire financiranja zagotoviti po različnih alternativnih poteh. Tak primer je iskanje notranjih rezerv podjetja, odprodaja poslovno nepotrebnega premoženja, lastno financiranje podjetnikov in faktoring. Žal se je v krizi zmanjšal tudi obseg ponudbe formalnega in neformalnega tveganega kapitala.

Katere vire financiranja odsvetujejo

  1. Podjetja se morajo paziti najemanja zelo dragih posojil na nebančnem trgu, saj jim lahko še bolj otežijo nadaljnje poslovanje.
  2. Visoka
Preberi do konca - Premostitvena posojila

Napovedane korenite spremembe pri računovodenju lizinga

28.07.2010 0

Nov mednarodni računovodski standard v zvezi z računovodenjem lizinga (sprejeli naj bi ga prihodnje leto, veljati pa bo začel leta 2013) bo vnesel pomembne novosti v bilančno prikazovanje najemov v računovodskih izkazih najemojemalcev.

Odbor za mednarodne računovodske standarde je namreč predvidel korenito spremembo standarda, ki bo občutno vplivala na prikazovanje v računovodskih izkazih najemojemalcev. Ti bodo morali vsa najeta sredstva izkazovati bilančno med svojimi sredstvi ne glede na vrsto najema. Razlikovanje med finančnim in poslovnim najemom tako ne bo …

Preberi do konca - Napovedane korenite spremembe pri računovodenju lizinga