Premostitvena posojila

Alternativni viri financiranja so lahko še , in dobaviteljem

V oteženih razmerah si morajo podjetja vire financiranja zagotoviti po različnih alternativnih poteh. Tak primer je iskanje notranjih rezerv podjetja, odprodaja poslovno nepotrebnega premoženja, lastno financiranje podjetnikov in faktoring. Žal se je v krizi zmanjšal tudi obseg ponudbe formalnega in neformalnega tveganega kapitala.

Katere vire financiranja odsvetujejo

  1. Podjetja se morajo paziti najemanja zelo dragih posojil na nebančnem trgu, saj jim lahko še bolj otežijo nadaljnje poslovanje.
  2. Visoka osebna jamstva podjetnikov za najeta so lahko zelo nevarna, saj lahko v brezno potegnejo tudi podjetnika in njegovo družino.
  3. Podjetja naj izdelajo razumen načrt prestrukturiranja in prihodnjega poslovanja, pri čemer naj se usmerijo v dejavnosti, v katerih so res dobra in kjer lahko uveljavljajo svoje konkurenčne prednosti.
  4. Podjetja naj se vprašajo, katero premoženje morajo dejansko imeti v lasti in katere storitve lahko zaupajo zunanjim izvajalcem. Z usmerjanjem v svoje glavne dejavnosti se bo podjetje kratkoročno najverjetneje zmanjšalo po velikosti, bo pa dobilo dobre in kakovostne nastavke za prihodnjo rast.

Vir in informacije: Finance, 7.9.2010, www.finance.si, Avtor: Petra Šubic

Sorodni članki:

Komentiraj

Komentiraj