ABC lizinga za podjetnike

Malo je podjetij, ki se odločijo za gotovinski nakup vozila. V ospredju so različne oblike financiranja, najbolj priljubljen je lizing.

Slovenci smo posebni, saj vsak drug nov avto financiramo z lizingom. Poleg fizičnih oseb nanj prisegajo tudi podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, nakup vozil(a) pa je zanje velika odločitev, saj gre pogosto za drag kos opreme pri njihovem poslovanju.

ima za podjetnike pred kreditom kar nekaj prednosti, po izteku pogodbe se jim v nekaterih primerih ni treba ubadati s prodajo rabljenega vozila, saj se glede na svoje potrebe lahko odločijo za finančni ali operativni . S prvim si podjetniki zagotovijo prosta sredstva za naložbe, z izbiro poslovnega najema pa za vozilo plačujejo le toliko, kot ga uporabljajo. Lizinški hiši oziroma upravljavcu lahko prepustijo tudi skrb za servisiranje, nadomestna vozila, tveganja morebitnih okvar in podobno.

Kje so prednosti lizinga

V prid financiranju s pomočjo lizinga govorijo trenutno zelo ugodne obrestne mere, podjetniki vse bolj cenijo celostno storitev brez tekanja od vrat do vrat, postopki pri sklepanju pogodbe pa so enostavni in hitri.

Pogoji za odobritev lizinga, kjer avto preide v last podjetja šele po odplačilu vseh obrokov, so namreč manj strogi kot pri najemu kredita, kjer je avto že takoj last kreditojemalca. Lizing je zaradi skromnejših zahtev tako laže dostopen, jemalcu lizinga ni potrebno dodatno zavarovati terjatev, podjetjem obenem omogoča obročno odplačevanje DDV.

Kdaj se opreti na finančni lizing

Pri finančnem lizingu vozilo vodi kot osnovno sredstvo in zanj obračunava amortizacijo. Podjetje s tem postane ekonomski lastnik (uporabnik) vozila, pravni lastnik pa je lizingodajalec. Ker se vozilo financira z lizingom, ima /podjetje več prostih sredstev za naložbe.

Finančni lizing je zelo prilagodljiva oblika financiranja, saj lahko prilagodite višino prvega obroka (pologa) in trajanje lizinga. Če ob zaključku pogodbe pričakujete večji priliv sredstev lahko izberite finančni lizing z višjim zadnjim obrokom, s tem bodo obroki skozi celotno obdobje financiranja nižji.

Podjetja, ki potrebujejo dodatna likvidna sredstva, lahko izkoristijo ugodnosti storitve sale & lease back. Vozila, ki so podjetja, lizing podjetje odkupi in vam jih vrne nazaj v uporabo po načelih finančnega lizinga.

Kdaj skleniti

Pri operativnem lizingu vozila ne vodite v bilanci stanja kot osnovno sredstvo in zanj ne obračunavate amortizacije, v izkazu uspeha pa prikažete le stroške najemnine.

Z izbiro operativnega lizinga ostaja vaš potencial za najemanje kreditov pri bankah nedotaknjen.

DDV se obračuna od mesečne najemnine. Namesto da bi DDV ob prevzemu vozila v ekonomsko lastništvo plačali naenkrat, ga plačate v več letih. S tem odpade večina stroškov financiranja DDV.

Operativni lizing z vključenimi dodatnimi storitvami (»all inclusive«) pomeni, da vas lizingodajalec razbremeni vseh skrbi, povezanih z zavarovanjem in registracijo vozila, menjavo pnevmatik ter drugimi rednimi in izrednimi vzdrževanji vozila.

Kaj se zgodi z vozilom po izteku pogodbe?

Pri finančnem lizingu podjetnik s plačilom zadnjega obroka postane lastnik avtomobila, lahko ga uporablja še naprej ali pa ga v svojem imenu proda. Pri operativnem lizingu lahko podjetnik najem podaljša, avto vrne ali pa ga odkupi. S tem se izogne tveganjem, povezanim z nihanji na trgu rabljenih vozil.

Kaj podjetnik potrebuje za lizing

  1. Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji
  2. Kopija osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika.
  3. Izjava v smislu 31. člena zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) (zastopnika ali uradne pooblaščene osebe pri družbah)
  4. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetja (oziroma samostojnega podjetnika) za zadnji dve leti poslovanja.
  5. Kopija izpiska iz sodnega registra podjetja (oziroma kopija potrdila o davčni registraciji zavezanca – s.p., ki ni predloži kopijo davčne številke)
  6. Za – kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.

Kaj vam nudi dobra lizing hiša?

Tudi izbira lizing hiše je pomembna. Pomembno je predhodno . Podjetjem in podjetnikom dobre lizing hiše pomagajo pri odločitvi za tudi z računovodsko-davčnega vidika. Poleg financiranja pa dobra lizing hiša v paketu lahko ponudi tudi ostale storitve: zavarovanje, registracijo, servis, nadomestno vozilo, menjavo pnevmatik itd.

Vir in informacije: http://pro.finance.si/, 12. 10. 2016

Sorodni članki: