Nova verzija obrazca Davka na motorna vozila

Optimiranje davčne bilanceNa eDavkih vse zavezance, ki oddajajo obračun davka na motorna vozila (obrazec DMV-O), obveščajo, da bo možno obračun davka na motorna vozila za obračunsko obdobje maj 2015 in naprej oddajati le z novim, posodobljenim obrazcem, verzija 4. Kot so že obvestili, so na novem obrazcu dodane kontrole na obveznost polj in obliko zapisa v polja, dodan je izračun davka in dodatnega davka, dodana je možnost oddaje prilog skupaj z obrazcem, dodana je pomoč za izpolnjevanja obrazca, ki je dostopna …

Preberi do konca - Nova verzija obrazca Davka na motorna vozila

Izteka se rok za predložitev popravkov davčnih obračunov DDPO in DohDej po 53. členu ZDavP-2

osebni-racunovodjaPreverite pravilnost podatkov v predloženih obračunih DDPO in DohDej za leto 2014, in če ugotovite morebitne pomanjkljivosti in pomote, izkoristite možnost predložitve popravka po 53. členu ZDavP-2.

Za večino davčnih zavezancev, ki so davčni obračun davka od dohodka (DDPO) oziroma davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) za koledarsko leto 2014 predložili v zadnjih dneh marca 2015, se izteka rok, v katerem imajo možnost predložiti popravek davčnega obračuna po 53. členu Zakona o davčnem postopku …

Preberi do konca - Izteka se rok za predložitev popravkov davčnih obračunov DDPO in DohDej po 53. členu ZDavP-2

Izteka se zakonski rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014

obrazecV torek, 31. marca 2015, se izteče zakonski rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014. Obračun morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu.

Poleg davčnih zavezancev – domačih pravnih oseb, morajo davčni obračun do navedenega roka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2014 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v …

Preberi do konca - Izteka se zakonski rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014

CURS in DURS bosta v naslednjih tednih poostreno nadzirala svečarje, cvetličarje, vrtnarje in vulkanizerje

22.10.2013 0

informator-racunovodstvo-vitagoCarinska uprava RS in Davčna uprava RS bosta v prihodnjih tednih poostreno nadzirali svečarje, cvetličarje in vrtnarje, novembra pa bo poostren nadzor usmerjen v vulkanizerje.

Pozornost bo namenjena ustrezni registraciji ponudnikov storitev, (ne)oddajanju obračunov davka s strani registriranih zavezancev, (ne)izdajanju računov za opravljen gotovinski promet in »brisanju« evidentiranega prometa s pomočjo računalniških blagajn. V primeru hujših kršitev zakonodaje bo davčna uprava uporabila tudi pooblastilo o prepovedi opravljanja dejavnosti. Nadzor v okviru svojih pristojnosti bodo opravljali cariniki mobilnih enot, ki …

Preberi do konca - CURS in DURS bosta v naslednjih tednih poostreno nadzirala svečarje, cvetličarje, vrtnarje in vulkanizerje

Prekoračitev praga za oprostitev obračunavanja DDV

13.03.2009 0

Na vprašanje, ali je davčni zavezanec, ki ne razpolaga z identifikacijsko številko za namene DDV in preseže mejno vrednost 25.000 evrov obdavčljivega prometa iz 94. člena ZDDV-1 oproščen obračunavanja DDV, DURS v Pojasnilu DURS, št. 4230-315/2008 navaja:

Na podlagi določbe 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) so z DDV obdavčene vse transakcije, ki jih davčni zavezanec opravi na ozemlju Republike Slovenije, razen tistih, za katere ZDDV-1 izrecno …

Preberi do konca - Prekoračitev praga za oprostitev obračunavanja DDV

Davčni postopek

Davčni postopek je poseben upravni postopek, katerega pravila so določena v Zakonu o davčnem postopku.V tem članku bomo pojasnili zadeve v zvezi z davčnim postopkom in pojme, ki se uporabljamo pri davčnem postopku.

S pobiranjem davka se v sodobnih državah ukvarjajo davčne uprave. V Republiki sloveniji je to Davčna uprava RS (DURS). Pri tem jim pogosto pomagajo tudi drugi organi javne uprave, delodajalci in banke. Davčni postopek sestavljajo dve fazi;

  • Faza obračuna davka in
  • Faza pobiranja davka oziroma
Preberi do konca - Davčni postopek