CURS in DURS bosta v naslednjih tednih poostreno nadzirala svečarje, cvetličarje, vrtnarje in vulkanizerje

informator-racunovodstvo-vitagoCarinska uprava RS in Davčna uprava RS bosta v prihodnjih tednih poostreno nadzirali svečarje, cvetličarje in vrtnarje, novembra pa bo poostren nadzor usmerjen v vulkanizerje.

Pozornost bo namenjena ustrezni registraciji ponudnikov storitev, (ne)oddajanju obračunov davka s strani registriranih zavezancev, (ne)izdajanju računov za opravljen gotovinski promet in »brisanju« evidentiranega prometa s pomočjo računalniških blagajn. V primeru hujših kršitev zakonodaje bo davčna uprava uporabila tudi pooblastilo o prepovedi opravljanja dejavnosti. Nadzor v okviru svojih pristojnosti bodo opravljali cariniki mobilnih enot, ki bodo opravili tudi preventivne obiske z namenom informiranja in zbiranja informacij. Zavezance bodo seznanjali z njihovimi davčnimi obveznostmi, z vsemi aktivnostmi in možnih ukrepih in na tem področju ter spremembo zakonodaje na področju gotovinskega poslovanja.

Davčna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije bosta v okviru ciljno usmerjenih pregledov na področju gotovinskega poslovanja poostreno nadzirali dejavnosti, v katerih se v obdobju do konca novembra pričakuje porast prometa. Gre za dejavnosti svečarstva, cvetličarstva, vrtnarstva in vulkanizerstva.

V okviru poostrenih pregledov bo pozornost namenjena ustrezni registraciji ponudnikov storitev, (ne)oddajanju obračunov davka s strani registriranih zavezancev, (ne)plačevanju davkov, (ne)izdajanju računov za gotovinski promet ter »brisanju« evidentiranega prometa s pomočjo računalniških blagajn in s tem izkazovanju napačnih podatkov v obračunih (prenizki prihodki in neobračunan ). V primeru hujših kršitev zakonodaje bo davčna uprava uporabila tudi pooblastila o zasegu listin, predmetov, evidenc in drugih dokumentov ter pooblastilo o prepovedi opravljanja dejavnosti.

Carinske mobilne enote bodo v naslednjih tednih nadaljevale z utečenimi aktivnostmi v boju proti sivi ekonomiji. S preventivnimi obiski pri posameznih davčnih zavezancih (predvsem v gostinskih lokalih) bodo opozarjali na obvezno izdajanje računov ter poostrene inšpekcijske preglede in trošarinske kontrole (prodaja cigaret in alkoholnih pijač). Poleg tega bodo cariniki svoje aktivnosti razširili na svečarje, cvetličarje, vrtnarje in vulkanizerje, pri katerih bodo opravili tudi okoljsko davčno kontrolo (po uredbah o okoljskih dajatvah na onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, izrabljenih gum, zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida) in kontrolo namenske uporabe goriva v prevoznih sredstvih in delovnih strojih zavezancev. Na terenu bodo zbirali informacije, ki bodo koristne za postopke davčnega inšpekcijskega nadzora. Davčni inšpektorji bodo sodelovali tudi v koordiniranih akcijah inšpekcijskega sveta, ki bodo v naslednjem obdobju prav tako usmerjeni v nadzor svečarjev in cvetličarjev.

Davčna uprava RS se ob tej priložnosti vsem aktivnim državljanom zahvaljuje za poslane fotografije računov. Hkrati jih ponovno poziva, da za vsako blago ali storitev zahtevajo in vzamejo račun. Če želijo, lahko fotografijo računa pošljejo kot sporočilo MMS na 051 241 241 ali kot priponko na elektronski naslov blagajne.durs@gov.si. V sporočilo MMS in zadevo elektronskega sporočila se vpiše davčna številka ali ID-številka zavezanca za DDV, ki je zapisana na računu.

Vir: Carinska uprava RS

Sorodni članki: