Redno prevzemanje e-računov in izpolnjevanje plačilnih navodil

V Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) ugotavljajo, da nekateri proračunski uporabniki prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljevanju: UJPnet):

  • neredno prevzemajo e-račune,
  • pošiljajo plačilna navodila z nepravilnimi podatki o ID številki e-računa ter napačnimi kodami namena.

Proračunski uporabniki pri izpolnjevanju plačilnih navodil namesto pravilnega podatka o ID številki prejetega e-računa pogosto navedejo:

  • konstanto »999999999999999«, ki je dovoljena le v primeru plačil, ki se ne nanašajo na poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa,
  • vedno enako ID številko
Preberi do konca - Redno prevzemanje e-računov in izpolnjevanje plačilnih navodil

Predlaganje REK-1 obrazca za dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja – vprašanja in odgovori

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago1. Ali je treba oddati samostojen REK obrazec, če povračila stroškov niso izplačana skupaj s plačo?

Če se povračila stroškov ali drugi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, izplačujejo samostojno (ne skupaj z izplačilom plače) je treba, skladno s Pravilnikom, poročati o teh dohodkih najkasneje zadnji dan meseca, v katerem so bili dohodki izplačani. Uporabi se vrsta dohodka 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno sonovo.

Če so povračila …

Preberi do konca - Predlaganje REK-1 obrazca za dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja – vprašanja in odgovori

Davčna obravnava izplačila odpravnine ob delni upokojitvi

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi z davčno obravnavo izplačila odpravnine ob upokojitvi. V dopisu zavezanec navaja, da je delavec na podlagi 93. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06 s spremembami) pridobil pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega in pravico do delne invalidske pokojnine. Delodajalec želi delavcu, skladno z določili 132. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07), izplačati sorazmerni del …

Preberi do konca - Davčna obravnava izplačila odpravnine ob delni upokojitvi

Izračun akontacije dohodnine od odpravnine

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV dopisu se zavezanec sklicuje na pojasnilo DURS, št. 4210-20422/2011 z dne 18. 7. 2011 in navaja, da je odpravnina dohodek, ki se nanaša na več mesecev, zato bi se morala akontacija dohodnine obračunavati po povprečni stopnji od enomesečnega dohodka v skladu s petim odstavkom 127. člena ZDoh-2. Glede na pojasnilo DURS, v katerem je pojasnjeno, da drugi delodajalec obračuna akontacijo dohodnine po 25 %, nas sprašuje, ali v primeru, ko glavni delodajalec izplačuje odpravnino, nihče ne izračunava akontacije …

Preberi do konca - Izračun akontacije dohodnine od odpravnine

Obračunavanje dohodnine in prispevkov od odpravnine – upoštevanje veljavnih delovno pravnih aktov

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoREPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Davčna uprava Republike Slovenije
Generalni davčni urad
Številka: 4210-22498/2011 2 01031-09
Datum:   08.09.2011

Prejeli smo vprašanje v zvezi z obračunom davkov in prispevkov od odpravnine, zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V dopisu se navaja, da je bil delavec v podjetju zaposlen 10 let in je imel s podjetjem sklenjeno pogodbo, v kateri je bilo tudi določilo glede odpravnine. Odpravnina izplačana skladno s pogodbo o zaposlitvi je višja, kot to določa drugi odstavek 109. člena …

Preberi do konca - Obračunavanje dohodnine in prispevkov od odpravnine – upoštevanje veljavnih delovno pravnih aktov

Obračun davkov in prispevkov od odpravnine

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec navaja, da mu je delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ter mu ponudil odpravnino v skladu z zakonom. Zanima ga ali se morajo od višine te odpravnine obračunati enaki davki in prispevki kot od plače.

Pojasnjujemo v nadaljevanju.

Dohodki iz delovnega razmerja se po splošnem pravilu v celoti obdavčijo z dohodnino in obveznimi prispevki za socialno varnost, razen v primerih, ko je z zakonom določeno drugače. Za odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi je v Zakonu

Preberi do konca - Obračun davkov in prispevkov od odpravnine