Davčne olajšave pri obračunu DDPO, ki jih lahko uveljavljate

Save_Money1Bliža se rok za oddajo obračuna DDPO za leto 2014, zato so vedno bolj aktualna vprašanja v zvezi s priznavanjem davčnih olajšav. V nadaljevanju na kratko povzemamo davčne olajšave, ki jih je mogoče uveljavljati v obračunu DDPO za leto 2014.

Zavezanec lahko uveljavlja davčne olajšave največ v višini davčne osnove. Torej, v kolikor zavezanec v svojih poslovnih knjigah izkazuje izgubo, davčnih olajšav ni možno uveljavljati.

ZDDPO-2 omogoča uveljavljanje naslednjih davčnih olajšav za:

  • vlaganja v raziskave in razvoj;
  • vlaganje v
Preberi do konca - Davčne olajšave pri obračunu DDPO, ki jih lahko uveljavljate

Spremembe na individualnem REK obrazcu, ki se nanašajo na izračun davčnega odtegljaja in medletnega uveljavljanja olajšav – vprašanja in odgovori

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago1. Ali bodo v primeru izplačila plač v dveh ali več delih uvedene kontrole izračunanega davčnega odtegljaja ob oddaji REK obrazca?

Davčni nadzor v zvezi s pravilnostjo izračunanega davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja, ki se izplačujejo v dveh ali več delih, se bo vršil naknadno in ne ob sami oddaji REK obrazca.

2. Ali se v poljih D02 Splošna olajšava in D04 Osebna olajšava za 100 % invalidnost poroča znesek, ki je bil upoštevan, ali se poroča

Preberi do konca - Spremembe na individualnem REK obrazcu, ki se nanašajo na izračun davčnega odtegljaja in medletnega uveljavljanja olajšav – vprašanja in odgovori

Novosti pri davčnem obračunu za espeje

28.03.2011 0

Samostojni podjetniki morajo do 31. marca Dursu oddati davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, sam izračunava akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti v davčnem obračunu. Za dohodek iz dejavnosti se šteje dohodek, ki je dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Olajšave

Pri letošnjem obračunu so nekatere novosti. Decembra lani je bil v Uradnem listu objavljen spremenjen pravilnik o obrazcu za davčni …

Preberi do konca - Novosti pri davčnem obračunu za espeje

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2010

informator vitago e-racunovodstvoNa podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010 (Uradni list RS, št. 104/09) in Zakona o spremembi Zakona o dohodnini – ZDoh-2F (Uradni list RS, št. 13/10).

Stopnje dohodnine za davčno leto 2010:

Če znaša neto letna

davčna osnova v evrih

Znaša dohodnina v evrih
Nad Do
7.528,99 16%
7.528,99 15.057,96 1.204,64 + 27% nad 7.528,99
15.057,96 3.237,46 + 41% nad 15.057,96

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača …

Preberi do konca - Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2010
1 2