Mikro, malim in srednjim podjetjem v Zasavju na voljo milijon evrov

Slovenski regionalno razvojni sklad je 1. aprila 2016 objavil javni razpis za garancije bančnim posojilom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme Zasavje. Na voljo je milijon evrov, vlagatelji pa se lahko prijavijo od 3. maja 2016 do porabe sredstev oz. najkasneje do 19. aprila 2018.

Z razpisom želi sklad med drugim pospešiti razvoj malega in srednjega gospodarstva ter pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečati investicijske aktivnosti v Pomurju, zmanjšati stopnjo brezposelnosti ter olajšati dostop omenjenim podjetjem …

Preberi do konca - Mikro, malim in srednjim podjetjem v Zasavju na voljo milijon evrov

Priročnik: Bonitete (januar 2015)

OPREDELITEV BONITET

CompanyCarPo Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Za dohodek obdavčen z dohodnino velja tudi boniteta, ki je v 39. členu ZDoh-2 določena kot vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Za zaposlitev se šteje vsako odvisno pogodbeno razmerje (delovno in …

Preberi do konca - Priročnik: Bonitete (januar 2015)

Novi prekrški po ZGD-1

18.09.2015 0

policaj15. avgusta je začel veljati spremenjeni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki za podjetnike in podjetja uvaja med drugim nove in spreminja dosedanje prekrške, ki lahko nastanejo pri vodenju in upravljanju svojega podjetja.

Prekrški za družbe:

Z globo od 15.000 do 45.000 evrov se za prekršek kaznuje velika družba, z globo od 10.000 do 30.000 evrov srednja družba, z globo od 2.500 do 15.000 evrov majhna družba, z globo od 1.000 do 6.000 evrov pa mikro družba poleg tega …

Preberi do konca - Novi prekrški po ZGD-1

Premostitvena posojila

Alternativni viri financiranja so lahko še lizing, faktoring in odloženo plačilo dobaviteljem

V oteženih razmerah si morajo podjetja vire financiranja zagotoviti po različnih alternativnih poteh. Tak primer je iskanje notranjih rezerv podjetja, odprodaja poslovno nepotrebnega premoženja, lastno financiranje podjetnikov in faktoring. Žal se je v krizi zmanjšal tudi obseg ponudbe formalnega in neformalnega tveganega kapitala.

Katere vire financiranja odsvetujejo

  1. Podjetja se morajo paziti najemanja zelo dragih posojil na nebančnem trgu, saj jim lahko še bolj otežijo nadaljnje poslovanje.
  2. Visoka
Preberi do konca - Premostitvena posojila

Posojilo direktorju družbe

V praksi se dostikrat dogaja, da si lastnik podjetja odobri posojilo. Podjetje torej da posojilo fizični osebi, direktorju družbe, za kar mu zaračuna obresti med povezanimi osebami.

Vprašanja, ki se porajajo ob tej situaciji so naslednja; ali se ta račun za obresti vpiše v knjigo DDV-O in če se, katera klavzula se napiše na račun za obračunane obresti. Kako je z DDV v takem primeru.

Obresti se štejejo kot plačilo za opravljeno storitev dajanja kreditov in posojil. Storitve dajanja …

Preberi do konca - Posojilo direktorju družbe