Spodbude za zaposlovanje mladih do konca leta 2015

06.10.2015 0

people hands skyČe za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva je uvedel začasno spodbudo za zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki jo je mogoče uveljavljati do izteka leta 2015.

Na podlagi omenjenega zakona delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno …

Preberi do konca - Spodbude za zaposlovanje mladih do konca leta 2015

Aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeV okviru programov spodbujanja zaposlovanja vam omogočamo subvencije oziroma delno povračilo stroškov za zaposlitev novih sodelavcev.

Dodelimo vam lahko subvencije za nove zaposlitve, povrnemo prispevke delodajalca za novozaposlene sodelavce ali sofinanciramo stroške zaposlitev v javnih delih.

Nepovratna sredstva lahko pridobite za zaposlitev brezposelnih.

Poglejte si aktualne programe:

  • Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo
    Ste podjetje, ki je tržno usmerjeno? Imate sedež na območju Hrastnika, Radeč, Trbovelj, Maribora z okoliko ali Pokolpja? Program spodbujanja regionalne konkurenčnosti
Preberi do konca - Aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja

Eko sklad bo še ta mesec objavil pozive za dodeljevanje spodbud

17.05.2015 0

eko skladEko sklad bo javne pozive za dodeljevanje spodbud, v okviru katerih bo na voljo 30 milijonov evrov kreditov, 14 milijonov evrov nepovratnih sredstev in osem milijonov evrov iz sklada za podnebne spremembe, objavil še ta mesec. Eko sklad letos uvaja več sprememb, zainteresirane pa opozarjajo, da z deli lahko začnejo šele po oddaji vloge.

Spremembe, ki jih letos uvaja Eko sklad, so posledica sprejetja energetskega zakona in nove uredbe o zagotavljanju prihrankov energije. Spremembe so ugodne za investitorje, saj …

Preberi do konca - Eko sklad bo še ta mesec objavil pozive za dodeljevanje spodbud

Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2015 (P2B)

Predmet razpisa: Predmet produkta so subvencije za inovativna podjetja in možnost najetja kratkoročnega kredita, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2015.

spsNamen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji javnega razpisa, merjeni za leto 2016:

  • uspešno poslovanje vsaj 50 % podprtih podjetij. Kot uspešna podjetja se
Preberi do konca - Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2015 (P2B)

Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2015 (P2A)

Predmet razpisa: Predmet produkta so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2015.
sps
Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji javnega razpisa, merjeni po preteku treh let od odobritve:

  • uspešno poslovanje vsaj 50 % podprtih podjetij. Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja,
Preberi do konca - Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2015 (P2A)

Spodbuda za zaposlovanje po ZIUPTDSV – zaposlitev v lastnem podjetju

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 13.11.2013 prejelo dopis, v katerem se je zaprosilo za pojasnilo v zvezi z uveljavljanjem spodbude za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. Postavlja se vprašanje, ali je omenjeno spodbudo mogoče uveljaviti tudi v primeru zaposlitve v lastnem podjetju.

Predvidevamo, da se ima v mislih primer zaposlitve v podjetju, v katerem je oseba hkrati edini lastnik in …

Preberi do konca - Spodbuda za zaposlovanje po ZIUPTDSV – zaposlitev v lastnem podjetju
1 2 3 4