Z novelo za poenostavitev postopkov statusnega preoblikovanja podjetij

24.03.2012 0

Gospodarsko ministrstvo je pripravilo predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki bi prenesla določila evropske direktive s ciljem izboljšanja konkurenčnosti podjetij z zmanjšanjem upravnih obremenitev, ki so povezane s postopki statusnega preoblikovanja.

Kot je razvidno iz predloga novele, bi se z novelo v slovenski pravni red prenesla določila evropske direktive, ki predvideva poenostavitev postopkov in omogoča, da se v primerih, ko združitev ali delitev vključuje matično družbo in hčerinsko družbo, ki je v njeni 100- ali vsaj 90-odstotni lasti, …

Preberi do konca - Z novelo za poenostavitev postopkov statusnega preoblikovanja podjetij

Statusno preoblikovanje podjetnika – dohodnina, DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo elektronsko sporočilo z dne 18. 5. 2010, v katerem

1.   prosite za pojasnilo v zvezi s prenosom podjetnikovega podjetja na prevzemno družbo. Navajate, da se samostojni podjetnik želi preoblikovati in prenesti svoje podjetje na prevzemno družbo. Knjigovodska vrednost podjetja (podjetnikov kapital) znaša 50.000 evrov. Podjetnik ima med svojimi sredstvi nepremičnino, katere primerljiva tržna vrednost je višja od njene knjigovodske vrednosti. Zaradi tega bi podjetnik priglasil posebno davčno obravnavo, da skrite rezerve od te nepremičnine ne bi bile …

Preberi do konca - Statusno preoblikovanje podjetnika – dohodnina, DDV

Razlike d.o.o. in s.p.

03.06.2010 0

Načrtujete ali ustanavljate podjetje?

Imate odlično poslovno idejo, še boljši poslovni načrt, a omahujete med dvema pravnoorganizacijskima oblikama podjetij  – samostojnim podjetnikom posameznikom (s.p.) in družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Odločitev je težka in enostavnega recepta ali kakšnega splošnega odgovora ni, saj ima vsaka od omenjenih oblik svoje prednosti in slabosti.

Glavna prednost ustanovitve s.p. je ta, da ne potrebujete ustanovnega kapitala. Dovolj je le, da se oglasite na točki e-Vem, kjer uredite vso dokumentacijo in ustanovite svoj s.p. …

Preberi do konca - Razlike d.o.o. in s.p.

Ustanavljate svoje podjetje? Razlike med d.o.o. in s.p.

03.02.2010 0

Načrtujete ali ustanavljate podjetje?

Imate odlično poslovno idejo, še boljši poslovni načrt, a omahujete med dvema pravnoorganizacijskima oblikama podjetij  – samostojnim podjetnikom posameznikom (s.p.) in družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Odločitev je težka in enostavnega recepta ali kakšnega splošnega odgovora ni, saj ima vsaka od omenjenih oblik svoje prednosti in slabosti.

Glavna prednost ustanovitve s.p. je ta, da ne potrebujete ustanovnega kapitala. Dovolj je le, da se oglasite na točki e-Vem, kjer uredite vso dokumentacijo in ustanovite svoj s.p. …

Preberi do konca - Ustanavljate svoje podjetje? Razlike med d.o.o. in s.p.

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika

Prispevek dopolnjuje članek:
Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika (s.p.) v kapitalsko družbo (d.o.o.)

Zaradi aktualnosti teme glede statusnega preoblikovanja samostojnega podjetnika podajamo naslednje Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2009, 6. 3. 2009

Davčna zavezanka sprašuje v zvezi s statusnim preoblikovanjem samostojnega podjetnika s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo. V vprašanju zavezanka navaja, da je bil kot obračunski presečni dan statusnega preoblikovanja podjetnika določen datum 31. 12. 2008. Vpis nove kapitalske družbe v sodni register bo predvidoma v prvih mesecih leta 2009. …

Preberi do konca - Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika (s.p.) v kapitalsko družbo (d.o.o.)

Novopečeni podjetniki se na začetku svoje podjetniške poti največkrat odločijo za ustanovitev podjetja pod statusno obliko samostojnega podjetnika posameznika. To pa iz razloga, da je ustanovitev s.p. razmeroma enostavna in poceni. Očitno je najbolj mamljivo tudi dejstvo, da prosto razpolagajo z gotovino, kar je v primerih, ko niso sami dovolj skrbni pri vodenju financ, niti nimajo kvalitetnega računovodskega servisa, ki bi jim svetoval, lahko zelo nerodna zadeva. Kot s.p. podjetnik namreč nima plače, zaradi česar nekateri s.p.-ji poslujejo, čeprav …

Preberi do konca - Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika (s.p.) v kapitalsko družbo (d.o.o.)